Hvordan anvende ansattes talent, kompetanse og kreative innspill? Grunnlegger og daglig leder i bakeriet Simple Mills, Katlin Smith, forteller til inc.com at det er mange typiske fallgruver ledere begår som bidrar til å drepe teamets potensial.

Fødselen til 3M’s gule post-it lapper begynte med en ansatt som så behovet for en lapp med klister som holdt seg på plass. Salget av lappene tok av i så rask fart at selskapet knapt klarte å henge med. I dag selges det post it-lapper for rundt 50 milliarder hvert år. Å lytte til ansatte kan få frem geniale ideer til utvikling av bedriften.

Det er viktig at teamet og ansatte deler kunnskap, tanker og ideer med hverandre på jobben. Dyktige ledere ser verdien i dette, og legger til rette for ide- og talentutvikling. Likevel er det mange ledere som ikke får frem disse ressursene.

Her forteller Katlin Smith hvordan du kan drepe teamets kreative potensial:

1. Du lar være å kommunisere mål og prioriteringer tydelig. 
La teamet ditt vite hva du ser for deg av planer og mål, og synkroniser samtidig dette med ansatte, slik at dere sammen kan drøfte hvordan dere skal oppnå det.
 
2. Bli sint på de som kommer med forslag. 
Hvis du reagerer med sinne eller anklager når noen tar opp ting kan du risikere at det ikke skjer igjen og folk lukker seg inne. Unngå å slå ned på engasjement. 
 
3. La være å lytte til ansatte.
Få med deg det som engasjerer ansatte. Vær på gulvet og engasjer deg i ansattes hverdag. 
 
4. Vær sjefete og avvis ideer fort. 
Det kan være fristende å gå rett i forsvar, ofte av praktiske grunner, «men…» La være. Hør ferdig forslag og ideer, både for å anerkjenne mennesket, og fordi ting kan vurderes. Ofte er den største den som kan vise seg som liten. Gi plass til andre. La dem snakke ut og bidra. La være å bestemme bare fordi du er sjef.
5. Tillat ikke feil. 
Vær lærevillig, ha en læringskultur og gi rom for prøving og feiling, ellers dreper du mye kreativt liv.
 
6. Heng deg opp i alle detaljene
Unngå å være detaljstyrende og henge deg opp i bagateller. Vis tillit, så vil du se engasjement. Ikke forstyrr arbeidsflyten med å være pirkete og trangsynt. 
 
7. Slutt å spørre hva ansatte trenger. 
Naturligvis er det viktig å være serviceorientert overfor dine ansatte. Du jobber egentlig for dem, ikke omvendt. Legg til rette og bidra med ressurser for utvikling. 
 
8. Overdriv betydningen av titler, alder osv.
Unngå automatiske undervurderinger av mennesker, for eksempel på grunn av alder eller annet. Ideene kan komme fra hvor som helst og hvem som helst.
 
9. Ikke tillat gjennomtenkning.
Unngå å være utålmodig. Oppmuntre ansatte til å tenke gjennom og dele sine tanker. Snakk sammen om hvordan ideene kan utvikle seg til en praksis og hva man da trenger for å gjennomføre dem. Tenk godt gjennom ting.
 
10 Unngå å tilpasse feedback.
Ulike mennesker vil ha ulike former for tilbakemelding. Noen liker ikke å bli anerkjent foran andre, mens andre liker det. Prøv å les dine ansatte sitt reaksjonsmønster og tilpass.

Bedriftens team betyr mer for virksomheten enn bare arbeidsoppgavene som blir utført. Kreative innspill, potensial og ideutvikling kan være gull verdt. Ledere gjør lurt i å oppmuntre til innovasjon og utvikling og sette innovasjonskultur på agendaen. Det kan være idekasser, kreative møter og prosjektgrupper av ansatte som jobber med ideutvikling. Ved å anerkjenne potensial kan det skapes både engasjement og rom for nyskapning.

Tekst: Anne Marie Monsen / Kilde: inc.om