Først og fremst vil jeg understreke at å være tydelig ikke handler om å støte, fornærme eller å overkjøre andre mennesker. Det handler ikke om å si rett ut hva du mener til enhver tid. Denne ”oppskriften” passer til ledere som allerede har tillit, og som kjenner, respekterer og lytter til sine medarbeidere.

1. Bruk færre ord!

En av de største feilene du kan gjøre, er å bruke for mange ord. Blir det for mange ord drukner budskapet ditt! Hva er målet for det du skal si? Hva vil du oppnå? Det er dette du skal ha fokus på. Struktur er ditt viktigste stikkord. Helt siden Aristoteles’ tid har treklanger (triader) vært til god hjelp for både taleren og tilhørere. Den viktigste treklangen av dem alle er innledning (fortell hva du vil formidle), hoveddel (helst 3, maks 5 punkter) og avslutning (oppsummer punktene dine).

 

2. Prøv ikke å virke smart!

Det skriftlige og det muntlige krever ulike måter å kommunisere på. I det skriftlige kan vi ha lange og til dels innviklede setninger. I det skriftlige kan vi vise hvor mange lange og vanskelige ord vi kan, og briljere med faguttrykk som vitner om høy kompetanse og mange studiepoeng. Leseren kan gå tilbake i teksten dersom det var noe han ikke forsto ved første øyekast. I det muntlige skal vi være kortere og klarere. Unngå sjargong, forkortelser og fremmedord. Bruk korte ord og sett punktum ofte.

3. Fjern fyllord og ulyder!

Det verste vi vet er ulyder som eeem, øøøh, æææh. Disse blir irriterende erstattere for en etterlengtet pause, og kan ta bort oppmerksomheten fra budskapet ditt. Men andre fyllord kan være vel så irriterende. Noen utvalgte er: liksom, litt, da, kanskje, på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener, i forhold til, og sånn, ikke sant?

Jeg er på en måte litt opptatt av at dette liksom skal gjøres riktig.” Ja, er du det?

4. Ha et nøytralt kroppsspråk!

Kroppsspråket vårt består av våre mange ansiktsuttrykk, vår holdning og måten vi bruker kroppen på (gestikulering). Målet er å holde kroppsspråket så nøytralt at det ikke tar bort oppmerksomheten fra budskapet. Vi har nok av eksempler der en forsamling bare husker den ene tingen foredragsholderen gjorde, og ikke et ord av hva han sa. Skap symmetri, balanse og ro i kroppen din, slapp av i pannen og kjevene, og ikke minst: se den/de du snakker med i øynene.