Inspirasjon kommer fra det latinske ordet inspirare, og betyr å blåse, puste eller ånde inn. Man kan også si at det betyr åndedrag hvor man trekker luft inn i lungene, for å kunne puste og overleve. Åndelig inspirasjon kan defineres som den inspirasjon som gir en følelse av indre fred, eller en form for guddommelig kontakt.

Begrepet brukes også i overført betydning hvor inspirasjon er det som stimulerer til kreativitet, driv og motivasjon til å arbeide, produsere eller skape. Dersom dette er riktig, betyr det at for å bli motivert, må man først bli inspirert.

Vi har laget følgende modell på hvordan de ulike prosessene fungerer sammen. Her ser vi at livs- og arbeidsglede er viktig ingrediens for å bli inspirert. Når vi er inspirert fokuserer vi på det vi skal, noe som igjen gir oss motivasjon til å handle riktig. Når vi handler gjennom inspirasjon og motivasjon, fører dette oss til videre utvikling og kreativitet. Dette igjen vil lede oss til nye muligheter som virker spennende for oss og som igjen gir oss arbeidsglede. Vi har også tatt med livsglede her fordi vi lettere blir inspirert når vi har det godt og arbeider i flyt.

Inspirasjon over tid øker sannsynligheten for å lykkes eller å nå sine mål.

Hvorfor trenger ledere inspirasjon?

Hvorfor trenger vi luft for å puste? Dersom ledere skal klare å holde motivasjonen sin oppe til å klare sine mål, er de ofte avhengig av å være inspirert over tid. Å la seg inspirere eller begeistre kan være en kunst i seg selv og det må ofte trenes på. Å være inspirert er ingen konstant tilstand, den må jobbes med og holdes ved like.

Hvordan bli inspirert?

Det første steget er å kjenne etter hos deg selv, hvor mye påfyll trenger du eller hvordan er batteriene dine? Trenger de å fylles opp? Hva er viktig for deg som leder? Så er spørsmålet hvordan du skal bli inspirert. Det handler om dine personlige verdier og interesser, er det noen av dem som harmoniserer med bedriftens? Hvis ja, da er dette mat for inspirasjonen din.

Tredje steg er å fokusere på å holde på inspirasjonen din slik at motivasjon til å handle kommer naturlig. Dermed er prosessen i gang og nøkkelen nå er å holde fokus på denne prosessen. Verdier, interesser og ressurser er en måte å "trigge" inspirasjonen vår på. I tillegg er det mange andre verktøy som kan hjelpe oss slik at vi dras inn i inspirasjonens modus.

Hvordan «beholde» sin egen inspirasjon over tid?

Velg ut noen områder i bedriften du personlig brenner for, det kan være avdelinger, ansatte, verdier, mål, visjoner, sosiale ting, lokale ting i nærmiljøet, kunder etc. Synliggjør og visualiser disse i symboler, metaforer, ordspråk, bilder, effekter osv som du manifisterer i bedriften og for deg selv. Sett deg personlige mål og kommuniser resultatene utover. Sett av tid og ressurser til å glede deg over dette og del det med ansatte, kunder, samarbeidspartnere, lokalsamfunn etc. Bruk tid på å kommunisere positivt – det vi snakker om engasjerer andre. Tillat deg selv å ha det gøy på jobben og vis arbeidsglede – det motiverer andre!

Det starter ofte med deg selv

Når du som leder har det bra og viser glede på jobben vil dette merkes av de andre. Når du kan finne inspirasjon i det du gjør, vil andre kjenne det på kroppen og søke etter det samme. Vi vet at medarbeidere i stor grad gjør som leder gjør, i større grad enn det som leder sier de skal gjøre. Ved å være deg dette bevisst, kan du som leder på en naturlig og god måte lede andre bedre, samtidig som du selv vil oppleve å ha det bedre – som leder.

Hva kan inspirasjon på arbeidsplassen føre til

 • nytenkning
 • ny energi
 • utvikling
 • kreativitet
 • mestring
 • arbeidsglede
 • gode resultater
 • godt arbeidsmiljø
 • Inspirasjonskurs for ledere:
 • Bli mer bevisst på hva som inspirerer deg og hvorfor
 • Lær hvordan du kan inspirere andre mennesker
 • Hvordan skape engasjement og inspirasjon for et produkt eller fagområde
 • Lær hvordan kommunikasjon skaper inspirasjon
 • Arbeidsmetoder som gir inspirasjon til handling hos andre

Tekst: Grethe Holtan