De aller fleste har det bra, heter det i Feelgoods årlige bedriftshelserapport, og nesten åtte av ti ledere oppgir at de har det bra eller veldig bra. Selvfølt helse er stabil for tiende år på rad – og det er et relativt jevnt løp mellom de ulike gruppene i deres store undersøkelse med 17.000 ansatte, funksjonærer og ledere.

Jobb-fritid-balanse

De vanligste plagene er følelsen av å være sliten samt problemer med muskler og ledd. Men Feelgoods rapport spør ikke bare om helse, de undersøker også hvor stor innvirkning trivsel på jobb og livet generelt har på helsen. Like mange som har det bra, altså 70 prosent, er også fornøyde med livet. Og enda sterkere er sammenhengen mellom arbeidsglede og trivsel generelt.

Blant de få som svarte at de sjelden trives på jobb, er bare 27 prosent fornøyde med livet. Og hvordan de opplever helse, er tydelig knyttet til opplevelsen av livet generelt. Når det gjelder arbeidssituasjonen, opplever åtte av ti i stor grad at de trives, føler fellesskap og støtte og at arbeidet er meningsfylt. Men baksiden av medaljen, arbeidsbelastning i form av stress, krav og følelse av utilstrekkelighet er mest vanlig blant funksjonærer og enda mer hvis du er leder.

Les også: Skap god balanse mellom jobb og fritid! - ledernytt.no

Helsefaktorer avgjør

Som Feelgood har uttalt i sine tidligere studier, er arbeidssituasjonen et sterkt vern mot dårlig helse. De avgjørende helsefaktorene handler om ledelse, arbeidsklima og rom for balanse og restitusjon. Disse har vært relativt stabile over de ti årene undersøkelsen ble gjennomført, men det er faktisk en liten økning i løpet av pandemiåret 2020. Andelen som helt mangler helsefaktorer, har sunket til 30 prosent. Og så mange som syv av ti har minst én helsefaktor. Det er en liten tendens til at ledere har flere helsefaktorer, bortsett fra 17 prosent som har alle tre. For de som mener at de har alle tre helsefaktorene, reduseres risikoen for sykefravær med 75 prosent sammenlignet med de som ikke har noen helsefaktor i det hele tatt.

Jo sunnere du er, og jo flere helsefaktorer du har, desto bedre rustet er du fra flere aspekter. Man ser i svarene at de som har god helse, også har mange helsefaktorer, som god støtte fra leder, trygt og godt arbeidsmiljø og rom for å ta vare på seg selv. Imidlertid ser man at kun rundt 40 prosent har helsefaktorer som balanse og restitusjon.

Samtidig ser man at det er like mange hvert år som ønsker å endre trenings- og kostholdsvanene sine, men ikke gjør det. Hvordan kan vi gjøre en forskjell her? Kan ansatte få bedre støtte til å forbedre livsstilsvaner? Dette er et tydelig område hvor arbeidsgivere har mulighet til å gjøre en helsefremmende innsats.

LES OGSÅ: Forstå hjernen bedre – og skap et bedre arbeidsmiljø - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Chef.se