På oppdrag for Virkes digitaliseringstjeneste Styrke, har Infact gjennomført en telefonundersøkelse mot 200 ledere i bedrifter med under 20 ansatte. Denne viser at kun en av fire ledere har en plan for hva de skal gjøre når det gjelder digitalisering, og at svært mange ønsker hjelp.

- Dette er et paradoks. Halvparten av lederne mener at digitalisering er viktig for å øke omsetningen, mange tror de kan hente hjem tydelig effektiviseringsgevinster, og 66 prosent sier det vil gi dem bedre evne til å møte fremtidens behov, sier Christian Endsjø, daglig leder i Styrke.
Han peker særlig på ett funn i undersøkelsen som de opplevde som overraskende.

 - Hver andre leder mener de allerede har tatt ut virksomhetens digitaliseringspotensial. Dette vitner om at vi må få frem flere eksempler på beste praksis, og vise de mange spennende mulighetene som ny teknologi gir, fortsetter han.

Selv om 85 prosent av lederne hevder de har gode forutsetninger for å lykkes med digitalisering, er 26 prosent ikke i gang, og 40 prosent har kun startet noen få prosesser.

- Av digitaliseringstiltak relevante for små bedrifter, er det særlig funksjoner og løsninger knyttet opp mot pengestrømmen som er mest aktuelt, sier Endsjø.

72 prosent ønsker betalingsløsninger på nett og mobil. Syv av ti ønsker å digitalisere økonomi og regnskap. Andre prioriterte områder er bedre systemer for kundehåndtering, digitale markedsførings- og salgssystemer, og bedre IT-løsninger. De viktigste markedsføringskanalene for små bedrifter er sosiale medier (34 prosent), fulgt av nettsiden og annonsering.

Styrke har nylig lansert en gratis rådgivningstjeneste for ledere i små bedrifter. Med denne får alle landets små og mellomstore bedrifter uforpliktende råd innen ulike områder som forenkler og forbedrer forretningsdriften.

- Vi skal gi Norges viktigste arbeidsgivere hjelpen de behøver og fortjener, sier Endsjø.

Undersøkelsen viser at fire av ti ledere i små bedrifter ønsker å benytte seg av en slik mulighet, tilsvarende nesten 70 000 ledere i bedrifter med under 20 ansatte.

- Det er et stort behov for Styrke. Norge er sist i Norden når det gjelder digitalisering, og Styrke skal ruste de små virksomhetene for det teknologiske skiftet, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, som selv tok initiativet til å opprette Styrke.

Hun støttes av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen:

- De fleste bedrifter i Norge er små eller mellomstore, og vi er helt avhengige av disse skal vi opprettholde og skape nye arbeidsplasser for fremtiden. Digitalisering er minst like viktig for de små som de store, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar da Styrke ble lansert.

Kilde: pressemelding.