De fleste ledere kjenner situasjonen hvor deres hjelp ble feil, at den blev ble avvist eller misforstått av mottakeren. Når du hjelper andre er det nemlig langt fra sikkert at hjelpen faktisk blir oppfattet som en hjelp. Men som leder er evnen til å ta i mot og evnen til å gi hjelp til andre i organisasjonen viktig. For i sin nye bok ”Hjelp – om å tilby og motta hjelp:”  skriver den Amerkanske forfatteren Edgar H. Schein følgende:

"Det at hjelpe er en alminnelig, men allikevel kompleks prosess. Det er kjernen i det vi kaller teamwork, og et uunnværlig element i en organisasjons effektivitet. Det er en av ledernes aller viktigste oppgaver, og det er hele kjernen i forandringsprosesser."

Lederen som hjelper

Skal lederen være en hjelper, skal man se bort fra den formelle posisjonen og autoriteten. Faktorer som ofte betyr at lederen griper til en hurtig løsning. I stedet skal lederen først forstå gruppens og organisasjonens kultur - og deretter medarbeiderens behov for hjelp. Lederrollen som hjelper vil på en måte si at man samler mange av de moderne ledelsesredskapene. For eksempel kan lederen skape forandring som hjelper ved å bygge tillit til medarbeideren (sosial kapital), gjennom spørsmål (coaching) osv.
Å hjelpe er imidlertid ikke helt enkelt, men her kan du lese syv gode prinsipper som kan gjøre deg til en god hjelper.

De syv prinsippene som gjør deg til en god hjelper

Prinsipp 1: Der er snakk om effektiv hjelp, når begge parter er parate til å gi og ta i mot hjelp

 • Bestem deg for hva du føler og hvilke intensjoner du har før du tilbyr, gir eller tar i mot hjelp
 • Undersøk dine egne motiver for å gi og ta i mot hjelp
 • Unngå å bli fornærmet hvis dine bestrebelser på å hjelpe ikke blir tatt godt i mot.

Prinsipp 2: Hjelpen er effektiv, hvis hjelperelasjonen oppleves som likeverdig

 • Husk at den personen som ber om hjelp kanskje føler seg uttilpasset ved å spørre. Sørg derfor for å spørre hva mottageren egentlig ønsker, og hvordan du best kan hjelpe

Prinsipp 3: Hjelpen er effektiv når hjelperen inntar den rette hjelperrollen

 • Ta aldri for gitt at du vet hvilken konkret form for hjelp som det er bruk for – uten først å ha sjekket
 • I en vedvarende hjelpesituasjon skal du regelmessig sjekke om den rolle du spiller fortsatt er til hjelp

Prinsipp 4: Alt hva du sier eller gjør, er et inngripende som påvirker relasjonen

 • I din rolle som hjelper skal du vurdere alt hva du sier eller gjør ut fra hvordan det påvirker relasjonen. Både på kort og langt sikt
 • Når du gir feedback, skal du forsøke å være beskrivende og ikke dømmende.
 • Minimer upassende ros, hvis du skal lære fra deg
 • Minimer upassende rettelser, da det er bedre at lære av egne feil

Prinsipp 5: Effektiv hjelp begynner med spørsmål

 • Uansett hvor velkjent en anmodning om hjelp kan lyde, skal du prøve at oppfatte den som en helt ny anmodning, du aldri før har hørt.
 • Det er en god ide å spørre om hva du kan hjelpe til med, så dere får gjensidige forventninger til din hjelp

Prinsipp 6: Det er mottakeren som eier problemet

 • Husk å minne deg selv om at uansett hvor mye et problem ligner et problem som du føler at du vet alt om, så er det motpartens problem og ikke ditt

Prinsipp 7: Du har aldri alle svarene

 • Hvis du ikke kan hjelpe, eller ikke kjenner svaret, skal du fortelle din medarbeider at du ikke er sikker i din sak. Din ærlighet vil styrke din troverdighet og dermed relasjonen.

Artikkelen er basert på Edgar J. Scheins bok ”Hjelp – om å tilby og motta hjelp”.

Tekst: Kaare Skevik jr.