I boka «Lure Ledere» kan vi la oss begeistre av forfatterne Trond Haugen og Jon Morten Melhus. Forfatterne hevder at lure ledere er lure fordi de er flinke til å SE, BLI SETT og INVOLVERE sine medarbeidere!  Som basis for boken har de snakket med tolv begeistringsledere fra private, offentlige og ideelle virksomheter som har vist at de skaper vinnere blant sine medarbeidere, eiere, kunder og brukere. 

Sukesskriterier for å nå mål!

Boka er delt inn i 3 deler:

1. SE: Se dine medarbeidere, inkludert hva som betyr mest for dem, forstå hva som skaper drivkraft, motivasjon og engasjement. Se hverandre bedre med varm og inkluderende humor og et språk som skaper mestring, selvtillit og positiv selvfølelse. 

2. BLI SETT: Bli sett av dine medarbeidere, skap tydelighet og tydelig kommunikasjon, vær tilgjengelig og åpen for dialog,

3. INVOLVER: Involver dine medarbeidere, sjekk hva som gir lønnsomt velvære, hvordan humor og god motiverende kommunikasjon bidrar, hvilken kunnskapskapital du kan være takknemlig for og vurder hvilke endringer som kanskje trengs?

Ledelse - Vet du hvor du skal og hvorfor?

Utvikling, endring eller forbedring?

lederen som balansekunstner

Når det gjelder utviklingsmål kan det alltid diskuteres i hvilken grad en leder skal/bør endre på seg selv eller bare gjøre en viss justering i forhold til bevisstheten om hva de er dyktig på. Hvis du er dyktig til å snakke tydeligere, høyere og mer enn andre, så kanskje scenen er ditt beste arbeidssted. Hvis jobben din som leder også innebærer medarbeidersamtaler som krever empati og innlevelse, kan du med fordel skru ned på den høye energien når du er i en samtale som dreier seg om medarbeiderens indre motivasjon og refleksjoner. Disse rollene krever bevisst tilstedeværelse. Det er ikke nødvendigvis slik at hvis man er god på det ene så er man dårlig på det andre. Det krever først og fremst en bevissthet om hvor du står i dag og hvor du ønsker å være i morgen.

I én-til-én-samtaler kreves en annen kompetanse enn sceneferdigheter, men å trene på lytting er noe alle klarer, selv om det betyr at du må strekke deg litt lenger i din tålmodighet. Det er denne balansen mellom ulike ferdigheter som leder og situasjonens bestemte behov som stiller krav til lederkunst og balansekunst. Balansekunstneren mestrer noe av begge deler, eller de ulike elementer som Haugen og Melhus er inne på i boken sin. På ett nivå må man kunne være observant og se hva som foregår, hvordan folk har det på arbeidsplassen, hvorfor de har det slik og hva som skal til for eventuelt å forbedre situasjoner.

På et annet nivå må lederen gjøre seg synlig og tydelig, skape tillit og troverdighet med sin tilstedeværelse og være villig til å kommunisere tydelig for å unngå misforståelser og andre konflikter på arbeidsplassen. Det er også viktig å være personlig og unngå for mye mail-kommunikasjon. Det skaper ikke like god kontakt og viktige emosjonelle faktorer overses og kommer ikke med. Den sosiale samhandlingskompetansen krever en personlig tilstedeværelse av lederen.

Walk the talk

For det tredje er det selve praksisen, walk the talk, om lederen tar beslutninger og kommuniserer på en måte som involverer medarbeidernes meninger, engasjement og kompetanse. Alle trenger tilbakemeldinger og aktivt samspill med omgivelsene for å utvide og anvende sitt talent.

Lederens sosiale ferdigheter blir helt avgjørende for resultatene. Både evnen til å ta en feil med et smil, å ha humor og heve seg over bagateller i hverdagen, å vise tillit og faktisk ha tillit, er viktige sosiale ferdigheter. Å ha positive forventninger og drøfte aktuelle utfordringer på en harmonisk og intellektuell måte kan skape mer kreativ oppslutning rundt løsningene, og at man finner løsningene sammen. Her kommer også delegering og samarbeid inn; å våge å sette standarden for en ny handlingsplan eller et prosjekt som skaper fornyet begeistring og motivasjon på arbeidsplassen.

I praksis blir det alltid viktig å forankre lederskapet i organisasjonen, å tale om og gjennom lederskapet i hverdagen og ha faste tema for lederskap på agendaen. Det begynner med lederens tilstedeværelse og nødvendig analyse og observasjon av dagens forhold. Deretter å vise i praksis at man er villig til å gjøre det som skal til for å skape vinnere og enestående resultater.

Tekst: Anne Marie Monsen

Mål er drømmer med tidsfris