HELDIGVIS hadde jeg nær sagt. Skuffet over at det faktisk ikke finnes noen fasiter eller noen svar som kan gi dem en slags forsikring om at bare det gjør det og det, så vil det gå dem godt i lederrollen. Årsaken til dette er ikke at det ikke finnes noen svar, men at det finnes utallige svar. Det kommer nemlig helt an på hvem du spør. Særlig dersom du spør hva god eller effektiv ledelse er!

I boken «Hva er ledelse» kan vi lese følgende (påstand) fra professor Jan Ketil Arnulf: «Ledelse er et innholdsløst og tomt begrep som må fylles med mening». Jeg synes det er et spennende utsagn som leder oss til et særdeles viktig spørsmål: HVEM sine meninger bør vi ta til oss og sågar bruke som veivisere for vårt lederskap?  Hvem er de mest interessante og desidert viktigste aktørene du bør finne ut av hva mener om ledelse? Er det de mest kjente ledelsesguruene, de mest kjente lederteoriene og deres skapere, de mest profilerte og intervjuede lederne, de mest brukte «ledelsesekspertene», de mest brukte og siterte ledelsesbøkene – eller finnes det andre og mye viktigere meningsbærere du bør kjenne til? Finnes det noen «lederteorier» du som leder er helt avhengig av å vite å vite om og forholde deg til?

Selvsagt er det det!

Den lederteorien jeg mener er den aller viktigst for deg som leder å håndtere (få vite om, forstå og bruke) er medarbeidernes lederteori. Rett og slett hva de du skal lede mener om ledelse. Hvordan ønsker de å bli ledet? Hva mener de er god og eventuelt dårlig ledelse? Hva er deres kriterier? Som de uvegerlig vil vurdere/måle deg på/ut ifra. Personlig er jeg overrasket over hvor lite kunnskap/kjennskap ledere har til akkurat dette aspektet. Noe som jo trolig er det aller viktigste grunnlaget for en leder å lede ut ifra.

For som professor Gro Mjeldheim Sandal skriver: «I hvilken utstrekning en leders atferd harmonerer med de ansattes implisitte lederteorier, kan være avgjørende for lederens legitimitet».

Her er det verdt å merke seg ordet harmonere. Noe jeg tolker som at det ikke bør være alt for stor avstand imellom lederens og medarbeidernes syn på hvilket lederskap som bør utøves.

Og som nytilsatt leder ARVER du x-antall lederteorier. Mange basert på forrige leders lederskapsutøvelse på godt og vondt.

Så kommer kadinalspørsmålet: vet du som leder hvilke meninger dine medarbeidere har om a) ledelse og lederskap og b) om ditt lederskap (i lys av det)?

Jeg tror dessverre at svært mange ledere IKKE vet dette. Rett og slett fordi de ikke har kartlagt og dermed heller ikke har tilgang til det.

Men det er mulig jeg tar feil?

Tekst: Frode Dale, forfatter, ledelsesrådgiver og lederlos. Foto: Ingar Næss og Istock.com

Frode Dale_900x465.jpg