Slik leder du millenniumsgenerasjonen på best mulig måte

- Denne generasjonen forventer mye av sin arbeidsgiver og leder. Det er viktig å klargjøre virksomhetens formål, utover å tjene penger for å vise hvordan virksomheten bidrar til en bedre verden.

Videre forteller hun at lederen må kunne ta rollen som både coach og mentor, og gi løpende feedback og veiledning.

- Hva gjør medarbeideren bra? Hvorfor er det bra, og hva bør han eller hun gjøre for å videreutvikle sine styrker? Du som leder må hjelpe til med å planlegge karriereløpet og sikre at det gis nye utfordringer.

Variasjon i arbeidet er også ofte viktig for denne gruppen ansatte.

- Det er et ønske om fleksibilitet i arbeidssituasjonen og det må tilrettelegges for både selvstendig arbeid og arbeid i team. Det er ikke tvil om at millenniumsgenerasjonen utfordrer den tradisjonelle lederrollen, men om vi klarer å svare på deres forventninger kan vi ikke få flottere og mer engasjerte medarbeidere.

Les også: 5 hemmeligheter for bedre ledelse av Generasjon Y

Store forskjeller på individer

Selv om det å lede denne generasjonen på best mulig måte kan tas i fellestrekk, er det er ingen tvil om at millennium-generasjonen ofte kan betraktes som selvsentrert - og bør behandles deretter.

- Nettopp fordi individualismen er et sterkt trekk ved millenniumsgenerasjonen, er det viktig å først og fremst behandle hver og en som enkeltindivider.

Lundgaard forteller at hun har sett tendenser til at noen av dagens unge stiller for store krav til seg selv og har et ønske om å være «perfekt» på alle måter:

- Noen ganger er det viktig som leder å få unge medarbeidere til å forstå at de ikke må være perfekte i alt de gjør. Det er rom for å prøve og feile litt, og det er rom for å vise frem ulike sider av seg selv.

Omfattende undersøkelse fra Havas

Millennium.jpg

Reklamebyrånettverket Havas har interessante rapporter fra hele verden. I forfjor gjorde de en omfattende undersøkelse blant 130 000 millennials på 34 ulike markeder.

Noen av funnene i undersøkelsen er disse:

Millennials er globale. De elsker å reise, og cirka 40 prosent av dem tar deler av sin utdannelse i utlandet.

Millennials er «på». De har mye interaksjon med venner og er redde for å gå glipp av noe. De er alltid tilgjengelige og 41 prosent svarer at de ikke orker tanken på å ikke være alltid være tilgjengelig. 65 prosent svarte at de koblet seg av nett og mobil i bare én time i døgnet.

Millennials er bevisste forbrukere. De sjekker priser og produkter hvor som helst.

De er «selfie-generasjonen». 31 prosent vil gjerne ha et image og et liv som imponerer andre. 64 prosent lar seg motivere av nyttige og realistiske forslag til egenutvikling og de betaler heller for gode opplevelser enn for produkter.

De vil underholdes. Millennials forventer at merkevarer underholder og bringer virkelige opplevelser. De vil stimuleres og være med å bidra eller skape noe gjennom engasjerende innhold, filmer, sponsing og events.

Millennials er utålmodige. De forlater en nettside dersom den «lagger» i 4 sekunder.

Millennials er kritiske. 45 prosent er veldig kritiske til annonsører og er derfor tøffe å overtale. Når de først er overtalt viser de tilknytning.

Med andre ord: Millennials er en generasjon som vet hva de vil, og som regel også hvordan de skal få akkurat det. Vær engasjerende, gi tilbakemeldinger, kommuniser og tenk internasjonalt som leder av en millennial.

Sjekkliste: Er du en god leder for millenniums-generasjonen?

Jo flere av punktene nedenfor du føler beskriver deg som leder, jo større er sannsynligheten for at dine medarbeidere i millennialgruppen trives med deg som sjef eller leder.

Du sørger for å vise medarbeiderne dine vet viktigheten av både arbeidsoppgavene og bedriften i seg selv, også utenfor egen vinning med tanke på lønn og inntekt.

Det er rom for varierte oppgaver og variasjon av selvstendig arbeid og teamwork i bedriften.

Du som leder lar millennialene bruke sine digitale verktøy og kunnskaper i så stor grad som mulig for bedriften.

Du gir løpende tilbakemeldinger og er en god støtte som sørger for at dine medarbeidere får utvikle seg.

Du sørger for å vise at det er lov å prøve og feile, for at ikke følelsen av «generasjon prestasjon» skal ta overhånd for den ansatte.

Du gir rom for individualitet på arbeidsplassen.

Ekspertenes 6 tips til deg som skal lede millennials

Vær tydelig og direkte.
«Jeg har erfart at millennials setter pris på å bli snakket til på en direkte måte og å bli fortalt hvordan man skal utføre oppgaver» - CEO Case Lawrence, CircusTrix.

Enkelte ting har ikke endret seg.
«Det som fører til suksess har ikke endret seg i det hele tatt; vær en handlingsmakt, en agent for forandring, en praktisk bidragsyter og stadig i læring. Til deg som leder en millennial; du kan lære like mye av de som det de kan lære av deg» - Matt Schuyler, sjef HR Office, Hilton.

Gi frihet.
«Pass på at du lar dem gjøre deres greie. La dem bidra med det de vil i arbeidslivet, og pass på at du bruker ti med dem og gir dem tilbakemeldinger» - Frans Mahieu, Global Marketing Director, People Strategy for Kimerbly-Clark

Lær deg å lytte.
«En leder må lytte. Du lærer ikke med mindre du lytter» - Andrew Glincher, CEO, Nixon Peabody

Ingen «onesize»
«Ikke se på det som å «lede en millennial», ha et pent sinn. Behandle dem som individuelle personer, og vær oppriktig» - Matt Rizzetta, CEO, North 6th Agency

Gi spesifikke tilbakemeldinger
«Å gi tilbakemeldinger er viktig. Det er ikke noe mer viktig for millennials enn andre; folk liker å gjøre det de gjør bra så lenge de vet hvordan de skal gjøre det» - Mercedes De Luca, COO, Basecamp

Kilde: Forbes.com

«Millenials» er generasjonen født mellom de tidlige 1980-årene og frem til år 2000. Disse utgjør cirka 36 prosent av den voksne befolkningen og en lavere del av kjøpekraften; likevel er de svært viktige - både som ansatte, ledere og som kjøpere. Det er denne gruppen som definerer de viktigste endringene i samfunnet; det er de som i fremtiden selv vil utgjøre en gruppe med langt større kjøpekraft enn i dag, og det er også de som forteller oss hva vi har i vente for fremtiden.

TEKST: LIZBETH OSNES           FOTO: ISTOCK.COM OG ANITA ARNTZEN