Du kan i nyhetene hver dag lese dramatiske oversikter om at «Robotene Kommer», «25 prosent av alle jobber blir automatisert bort» og «digitaliser virksomheten din i dag». Dessverre er det ikke like mange som gir deg råd på hvordan du faktisk kan begynne prosessen med å ta i bruk digitale verktøy for å jobbe mer effektivt, smartere og hvordan du kan forenkle prosesser. 

Før vi hopper til hva som er smart å gjøre for å få prosesser og hele bedriften bedre rustet for den fjerde industrielle revolusjonen vi er i, er det et poeng å se på hvordan bildet ser ut i dag.

Accenture har sammen med World Economic Forum forsket på effektene av å digitalisere ulike sektorer og hvilken verdi dette vil har for samfunnet generelt i rapporten «Vårt Nye Digitale Norge». De har ikke uventet funnet at digitaliseringen kan skape betydelige gevinster for Norge. Frem til 2025 er verdipotensialet 26 milliarder kroner innenfor helsesektoren, og samlet kan de største statlige virksomhetene spare over 65 milliarder. Når det gjelder privat sektor er muligheten for besparelse og ikke minst muligheten for økt inntjening like stor.

I rapporten «The Digital Paradox - A wake up call for Norwegian businesses» kom Accenture frem til at det er en klar konsensus i Norge når 89 prosent av respondentene oppfatter digitalisering som en mulighet og ikke en trussel. Digitale verktøy som sosiale teknologier, skyen, mobilitet, stor data og analyser er lett tilgjengelige og internasjonale innovatører som Airbnb, Netflix, Amazon og norske spillere som Finn.no og Bank Norwegian har allerede vist det enorme potensialet i digitale virksomheter. Paradokset er at selv om norske ledere ser på digitalisering som en åpenbar forretningsmulighet og potensiell game changer i sin egen bransje, viser deres svar overraskende noe at norske investeringer fortsatt er mest opptatt av kostnadsreduksjon (28 prosent), eller å kunne bedre yte tjeneste til sine eksisterende kunder med eksisterende produkter (31 prosent). Bare 12 prosent oppga nye inntektsstrømmer eller vekst i virksomheten som primær motivasjon bak sine digitale initiativer.

Jeg jobber for tiden med en offentlig bystyre i England med 437 ansatte med å hjelpe dem med å forbedre arbeidskultur, gå gjennom endring på en effektiv og bærekraftig måte og forbedre alle prosesser internt. Det er et større prosjekt med mange endringer; som for eksempel det å skape en visjon og strategi, hvem vil de være og hvordan skal de oppføre seg på arbeidsplassen, hvilken type ledelse skal de ha, hvordan kan de forbedre flyt i arbeidsprosesser, redusere sykefraværet og øke produktivitet og effektivitet og skape en arbeidsplass folk ønsker å gå til. Sannsynligheten for at noe kan gå galt er veldig høy. Det er mange områder i det endringsprosjektet det er vanskelig å ha kontroll over og det er viktig å vite at du alltid må være på ballen og ikke slippe prosessen og fremdriften ut av sikte. De har for 

eksempel ikke en god IT løsning, de opplever ofte nedetid hvor de ikke har internett. Det er enkelt å forestille seg at dette reduserer produktiviteten. Et annet problem er at de ikke har noe CRM system og all viktig informasjon sitter i lokale mapper hos den enkelte ansatte. Det er dermed opp til hver ansatt å ha kontroll på alle interessenter og all informasjon de har på by planlegningen. Kan du tenke deg det marerittet de nå får når det nye GDPR (General Data Protection Regulation) regelverket trer i kraft 25 mai og de må ha alles tillatelse til å oppbevare den dataen de sitter på allerede? Og selv om England har gått ut av EU så vil fremdeles GDPR regelverket gjelde dem.

Så tenker du kanskje at de problemene som nevnes for dette engelske bystyret ikke gjelder norske bedrifter og forhold og der vil jeg utfordre deg. Jeg jobber for tiden også med Hovedorganisasjonen VIRKE og de har stort fokus på digitalisering av virksomheter, nettopp for å få sine medlemsorganisasjoner til å komme seg ajour. Når jeg var foredragsholder på Tekna’s Digitale Lederkonferanse og hadde samtaler med bedrifter som Tekna, DNB og Tine på rundebordsdiskusjonene var den store tematikken at de hadde veldig gode digitaliserte systemer utad mot kundene men at de interne prosessene og systemene var eldgamle og at de reduserte produktiviteten fordi de brukte unødig tid på ting som hadde med de gamle oppsatte systemene å gjøre.

Så hvordan kan du begynne prosessen med digital transformasjon og hvordan kan du være sikker å at ledelsen av din virksomhet vet hva som skal til for å lykkes i det digitale paradigme skiftet alle nå står oppe i?

  1. Sikre deg at noen i styret vet hva digital endring og transformasjon krever av din virksomhet
  2. Få med toppledelsen i din bedrift – enhver endring, også digitalt, må forankres i toppledelsen for å lykkes; Fasiliter en til to dager hvert halvår hvor du har et tverrsnitt av virksomheten til stede (både ledere, fagpersoner og ansatte) og hvor hensikten og målet er å tenke på finne ut av hva dere ikke vet som dere må kjenne til om hvordan markedet og deres bransje vil endre seg, om hvordan kundene deres endrer sine vaner med teknologien og hvordan det vil påvirke dere og virksomheten og hva strategien i så fall bør være. Lag en strategi for hvordan dere skal gå fra teori til praksis. Sørg for at du på dette eventet har tilgang til spesialister innenfor digital transformasjon, enten internt eller ved bruk av eksterne konsulenter
  3. Iverksett umiddelbart strategien dere kom frem til på samlingen, mål og juster. Gjenta deretter punkt 2 og 3 hver 6 måned.

Kjenner du deg igjen? Da synes jeg du skal lese våre kommende artikler hvor vi vil vise hvordan nettopp du og din bedrift kan ta i bruk kraftfulle verktøy for å effektivisere arbeidsprosesser, høyne produktiviteten og øke profitten.