Dette er noe av det som kommer fram i den nye boken til de danske forfatterne Mikael Trolle og Jim Hagemann Snabe, Dreams and Details. Forfatterne er opptatt av hva som egentlig motiverer og engasjerer folk på jobb. Eksterne belønningssystemer, for eksempel resultatorienterte bonussystemer, er ikke tilstrekkelig til virkelig å engasjere og motivere ansatte til å yte sitt beste på jobben, men kan i stedet virke demotiverende. Menneskers basisbehov er ifølge de danske forfatterne kompetanse, en følelse av personlig utvikling og autonomi og en følelse av tilhørighet og være en del av noe. Får man disse elementærbehovene dekket, vil man oppleve arbeidet sitt meningsfylt og det vil være en motivator i seg selv. Mikael Trolle sier i en kommentar til Ledernytt at det de har funnet ut egentlig ikke er noe nytt, men de har forsøkt å lage en praktisk og enkel modell av kjent kunnskap.

– Virkemidler som kontrollsystemer, resultatorienterte bonuser og handlingsplaner påvirker ikke motivasjonen i nevneverdig grad. Det er noe vi vet. Ledelsesfilosofien henger langt mer sammen med hvordan vi motiverer medarbeiderne våre. Vi har arbeidet mye med å forstå menneskers motivasjon og hva en leder skal fokusere på for å skape motivasjon og engasjement. Når motivasjonen er integrert og meningsfull er den en sterk driver av motivasjon.

Ekstrem motivasjon

Samtidig understreker den danske forfatteren at det dreier seg om noe annet og mer enn det vi ofte kaller «indre motivasjon».

– Det er ikke helt riktig at det er snakk om indre motivasjon. Vi må dele det litt mer opp. Når man snakker om indre motivasjon, så betyr det at man har det gøy, for eksempel når man spiller et dataspill, da føler man seg veltilpasset og har det bra. Men det behøver ikke å medføre gode prestasjoner, det er jo ikke sikkert man er gode til å spille fordi om man synes det er gøy.

– Her er det snakk om den identiteten du har, den du er, og muligheten du har til å arbeide med autonomi. Da kan man oppnå ekstrem motivasjon. I krysningsfeltet mellom indre motivasjon og lysten til å være en del av noe større får man en helt annen motivasjon enn om man gjør noe fordi en leder forteller hva man skal gjøre.

– Mennesker har forskjellige former for motivasjon og man har vært altfor fokusert på de eksterne faktorene. Når motivasjonen er integrert og meningsfull er den en sterk driver for engasjement. Da responderer den på våre psykologiske behov og vi ser arbeidet vårt som en del av vår identitet. På den annen side har motivasjon som bare er eksternt kontrollert en risiko for å utvikle apati, siden arbeidet i seg selv ikke er sett på som så meningsfylt.

Den nye lederrollen

Trolle råder bedriftsledere til å droppe gammeldags resultatorientert ledelse og mener vi i vår moderne tid ikke lenger er relevant å arbeide med resultatmål. Den klassiske ledelsesmodellen fungerer dårlig i en tid med raske endringer.

– Den klassiske ledelsesmodellen fungerer veldig bra i tradisjonell industri, men i den fjerde industrielle revolusjon, som vi står overfor nå, fungerer den ikke. Nå ser verden helt annerledes ut og vi trenger et annet ledelsesfokus. Lederen skal gi en klar retning, sette mål og skape en bevegelse mot å komme til et bestemt mål, men man skal ikke være så opptatt av resultatene, men være en inspirator for virksomheten.

– Ledere må skape miljøet for høye prestasjoner ved å adressere de psykologiske betingelsene for integrert motivasjon og engasjement og gjennom desentralisert beslutningstaking i takt med organisasjonens strategi. De må kommunisere en inspirerende og ambisiøs drøm som har en klar retning, er ambisiøs og inspirerende og vil imøtekomme medarbeidernes behov for mening og sammenheng. Lederen skal samkjøre den organisatoriske tankegangen og rammeverket og dermed bidra til å identifisere og trene viktige detaljer som er nødvendige for å oppnå den. Når dette tankesettet kommer på plass kan medarbeiderne ta selvstendige beslutninger og gjøre ting på nye måter. Da får man lyst til å være en del av organisasjonen og det bidrar til frigjøring av ressursene som finnes i medarbeiderne.                           

– Lederen skal invitere medarbeiderne med på en reise og må fortelle medarbeiderne hva denne reisen handler om og hva de enkelte medarbeiderne kan bidra med. Det handler om å gi medarbeiderne opplevelsen av eierskap til bedriften slik at de opplever at dette er noe de selv er med på. Dette er nøkkelen til å skape integrert meningsdrevet motivasjon som leder til høye prestasjoner.

En ledelsesfilosofi som virker

Den danske forfatteren kan vise til flere eksempler på at ledelsesfilosofien virker og skaper både motivasjon og gode prestasjoner. Den har blitt prøvd ut med gode resultater både i Siemens og i det norske konsulentselskapet Explocrowd.

– Ledelsesfilosofien har en klar effekt og virker veldig bra. På akademia kjører vi også flere prosjekter. Denne metoden gjør at man kan optimere seg og takle raske endringer på en helt annen måte. Metoden er svært viktig for ikke å demotivere bedriften. Da taper man markedsandeler. Vi lever i en tid hvor det nesten er litt skremmende hvor raskt endringer skjer. Denne ledelsesmodellen svarer på de lederutfordringene som man står overfor akkurat nå.

ExploCrowd

er et forholdsvis nystartet Stavanger- selskap som oppstod i kjølvannet av oljenedturen, i 2016. Selskapet tok vare på mye av kompetansen som forsvant da de store oljeselskapene måtte redusere virksomheten etter 2014. Selskapets forretningside er å jakte på nye olje- og gassfunn på norsk sokkel og modne fram en katalog av mulige leteprosjekter for salg til oljeselskapene. Salg av ideer, nye konsepter og produkter medfører for tiden ikke faste bonus’er til medarbeiderne, men utover den enorme faglige tilfredsstillelsen som ligger i å levere topp kvalitet til kunder sammen med følelsen av å gjøre en forskjell utgjør en stor motivasjon. Selskapet har en flat struktur med høy grad av autonomi til medarbeiderne. ExploCrowd har tro på at enkeltindividets kreativitet er viktigere enn systemer og struktur.

Litteratur for videre lesning

Jim Hagemann Snabe og Mikael Trolle: Dreams And Details. Genopfind din virksomhed og dit lederskab - mens det stadig går godt (dansk) Gyldendal Business 2017 (Finnes også på engelsk)

TEKST: STEINAR STEINKOPF SUND      FOTO: TT-Film