PER_300x200.jpgBERNT_300x200.jpg

Bildetekst: Øverste: Per Andre Nørbech. Psykolog/Partner i Solidutvikling / Nederste: Bernt Hovind. Pedagog/Partner i Solid Utvikling

Denne angsten er riktignok ujevnt fordelt. Noen av oss opplever at å holde en presentasjon gir et positivt kick, mens andre villig gir fra seg attraktive stillinger og utsikter til betydelig framtidig gevinster for å slippe.

Hvordan kan vi forklare disse forskjellene?

Årsaken til forskjellene ligger i skjæringspunktet mellom personlighets- og situasjonsvariabler. Mennesker med behov for sosial stimulering og spenning knyttet til nye utfordringer ligger langt nærmere hvilepuls under en presentasjon enn mennesker med motsatte behov. Når det gjelder situasjonsvariabler kan det se ut som om den generelle opplevelsen av harmoni i livet demper uroen. Traumatiske opplevelser knyttet til assosierte hendelser vil for mange innebære en belastningsfaktor.

Utfordringen

Ledere har et stort behov for å mestre kunsten å regulere spenning knyttet til å holde presentasjoner slik at nervøsitet og uro ikke hemmer kvaliteten. Dårlige presentasjoner vil kunne få alvorlige negative konsekvenser for både leder selv og ikke minst organisasjonen.

Vi har hatt samtaler med ledere som har takket nei til svært attraktive stillinger grunnet angst for å holde presentasjoner. Andre har opplevd å mislykkes med avgjørende interne presentasjoner eller mistet viktige kundeavtaler grunnet manglende evner til å regulere nervøsiteten.

Mestringen

Hva skal så til for å redusere overspenning?

Mye av svaret ligger ikke overraskende i forberedelsene. En profesjonell forberedelse vil bidra til å optimalisere spenningsnivået. Du må kjenne ditt innhold, være forberedt på de kritiske spørsmålene og ha gjort deg kjent med målgruppen. Det er videre viktig å ha styrt tankene inn i positive sirkler, og ikke minst å ha med seg en bevissthet rundt eget kroppszaspråk før du går på scenen.

Under selve presentasjonen viser det seg at evnen til å ha kontakt med seg selv og med sitt publikum er helt avgjørende for evnen til å holde roen og oppleve mestring og positiv spenning.

Pust

Hvordan opprettholde kontakt med seg selv i en stressende situasjon?

Svaret er like enkelt som det er komplisert: En dyp og rolig magepust. Det første symptomet på nervøsitet og angst vil som regel være forstyrrelser av dette naturlige avspente pustemønstret. Det trekker raskt med seg andre symptomer som tørr munnhule, lett vibrasjon i stemmebåndet, vansker med å fokusere blikket, stivt kroppsspråk og uregjerlig tunge  lepper. En forutsetning for å holde dette marerittet på avstand vil være å gå på scenen med en rolig og avspent pust. Dette krever full fokus på pustemønster det siste minuttet før du starter din presentasjon.

Den største utfordringen vil dog være å holde dette pustemønsteret under selve presentasjonen. Hvis du tvinger deg til å holde fokus på dette hele tiden vil du fort komme ut av materialet ditt. Vår erfaring er at det vil være tilstrekkelig å reetablere den dype pusten ved 4 minutters intervaller. For å lykkes med dette må du ha etablert faste mønstre som minner deg på å trekke pusten dypt. Vårt forslag er at du innarbeider en vane med å puste dypt hver gang du gir fra deg ordet (Du stiller spørsmål til ditt publikum eller deltagerne stiller spørsmål til deg) og hver gang du skifter lysbilde ved en powerpoint presentasjon. Dette vil være tilstrekkelig for å opprettholde det pustemønsteret som sikrer deg kontakt med deg selv.

Blikk

Korrekt bruk av blikk vil sikre kontakt med tilhørerne, noe som ved siden av det dype pustemønstret er den beste forsikringen mot for høyt spenningsnivå. Gjennom blikket vårt signaliserer vi til omverdenen og til oss selv, hvem vi er, hvordan vi har det og i hvilken grad vi har grunnleggende tro på det vi sier.

Allerede ved oppstarten av en presentasjon vil måten du bruker blikket på kunne gi deg en god start. For å etablere en god kontakt med tilhørerne bør blikket ditt vandre rundt blant tilhørerne på en slik måte at alle har anledning til å etablere direkte blikk-kontakt med deg. Du selv sier ikke et ord før denne runden er avsluttet. Dette vil sikre deg en initiell kontakt med ditt publikum, samt gjøre deg bevisst på at oppgaven din er å levere et budskap til andre mennesker gjennom ord og blikk. Etter dette blir oppgaven din å bruke blikket på en demokratisk måte, sikre at alle blir sett med jevne mellomrom. Det er videre avgjørende at blikket holdes tilstrekkelig lenge før du beveger det videre. Et godt tips vil være å holde blikket i 4-7 sekunder på hver av tilhørerne. Den beste teknikken her kalles ofte “en tanke – en person”. Den innebærer at du holder blikket på samme person helt til du har levert et sammenhengende resonnement. Dette kan gjerne sammenlignes med et avsnitt i en artikkel eller en roman.

Trening

Vår erfaring med trening av ledere i presentasjonsteknikk over mer enn ti år tilsier at kunsten å ta kontroll over pust og blikk er de mest avgjørende verktøy du kan bruke for å redusere overspenning under presentasjoner. Det å være klar over dette er en god start. I tillegg må du regne med å sette av noe tid til å trene opp disse ferdighetene over tid.

Det vil være verdt det.

Forfattere er:

Per Andre Nørbech. Psykolog/Partner i Solid Utvikling

Bernt Hovind. Pedagog/Partner i Solid Utvikling