Ved å vurdere, observere og tenke over potensielle konsekvenser av dine tanker, atferd, valg og konkrete handlinger her og nå, hver dag, finner du også ut hva som betyr mest for deg; hva er dine virkelige verdier? Hva er dine dypeste og mest meningsfulle behov og største drømmer? Driver du med det akkurat nå som tjener disse? Driver du med det som tjener deg og dine interesser aller best? Eller gjør du noe annet? Hva prioriterer du? 

Din holdning til “tiden og din tidsånd” har en enorm effekt på din atferd og de valgene du tar, enten du er bevisst dette eller ikke. Hvis du mister målet av synet, eller ikke vet hva du vil, er det akkurat der du ender opp: i en tørr ørken uten formål og mening, mat og drikke, og da duger helten ikke. Mennesker med klare mål og visjoner for fremtiden, som speiler seg i deres handlinger her og nå, foretar mye bedre beslutninger og valg som støtter deres innerste ønsker og drømmer. De mister aldri målet av synet og vet at hvis så skjer, har de havnet på feil spor. Å følge hjertet er å følge ledestjernen din. Å se for seg det beste og tro på at du kan velge det som tjener deg aller mest positivt, er avgjørende for at du kommer deg dit du vil. I mellom handlingene dine, skal du lene deg tilbake og visuelt forestille deg hvordan fremtiden din skal bli og du skal ikke miste dette synet. Du skal ikke miste deg selv til noe som er mindre enn det du kan forestille deg. Det du kan forestille deg kan også skje. Faktisk så vil det skje med de rette handlingene og den rette støtten, først og fremst din egen støtte til deg selv: din egen urokkelige tro på deg selv.

Mennesker som vet hvor de vil og hvordan de skal komme seg dit, kommer seg dit uansett hvor lang tid det tar. Et langsiktig perspektiv faller aldri av underveis av korttenkte snarveier og snartenkte strategier. Det langsiktige perspektivet er rett og slett for solid til at noen kan rokke ved det. Små hindringer underveis rokker ikke ved et langsiktig fundament bygget på det aller sterkeste som kan flytte fjell: Din urokkelige tro på deg selv og det du driver med, og en bestemt vilje til å gjennomføre det som må gjennomføres, selv de dagene du tar deg en velfortjent pause. Dagene der du tar pause skal du bare stoppe opp og nyte prosessen og din egen tålmodighet, for ingenting solid blir bygget over natten. Keep that in mind når du bygger ditt slott. Bygg det på et solid fundament og ingen falske forhåpninger. Bygg det på real life.

LES OGSÅ: HVORDAN HAR NOEN LEDERE TID TIL ALT?

Inspirert av Brian Tracy, Success Media, Texas, USA

Tekst: Anne Marie Monsen