Resultatbasert styring, handler om å definere korrekte mål, måle og lære av resultatene.
–Veldig mange vet ikke engang hva deres hovedoppgave som virksomhet faktisk er, forteller Hunter, da han nylig var på besøk hos Rambøll Management Consulting.

Han er en sterkt forkjemper for at offentlige organisasjoner skal opptre som sosiale investorer, og investere i å skape sosiale effekter. Målet er å skape resultater for borgerne, fremfor det han omtaler som «målstyrings- og dokumentasjonstyranniet» som er utviklet i de skandinaviske velferdsstatene de siste tiårene.

Så enkelt, men så vanskelig
-Jeg har sett utallige eksempler på målinger helt uten verdi- måling for målingens skyld. I andre tilfeller har man funnet at tiltak har vært mer til skade enn nytte, men dette har ikke blitt fanget opp fordi det har vært større fokus på «gale» eller personlige mål enn å faktisk gjøre bedriften bedre. Et eksempel er å nå en høy prosentandel med fornøyde kunder, og bare spørre kundene som er fornøyde. Da oppnår man målet, men blir aldri bedre fordi en ikke lære av sine svakheter. Alt man gjør skal ha en mening, mener Hunter.

David Hunter er ingen lyssky teoretiker, han måler og tester selvfølgelig sine egne teorier. Blant annet har han vært rådgiver for USAs fremste organisasjoner når det gjelder resultatbasert styring og datadrevet refleksjonskultur, herunder alle de fire organisasjonene president Obama har utnevnt som rollemodeller for sosial utvikling i USA.

Endret sykehus
Han var også direktør på Cedarcrest Psychiatric Hospital i 10 år. Her oppnådde han svært sterke resultater. I sin periode som direktør hevet han sykehuset fra å være blant de 5 prosent dårligste til å bli blant de 5 prosent beste på den amerikanske Joint Commission’s skala.

-Det David snakker om er så logisk og enkelt og likevel så forferdelig vanskelig, sier Ida Gram i Rambøll Management Consulting. –Det å identifisere de riktige og viktige måleparameterene og jevnlig måle resultatene bør være grunnleggende i enhver virksomhet. Hunter er en kjemperessurs som tør å utfordre ledelse og organisasjoner til å kritisk evaluere egen virksomhet for å skape resultater for sluttbrukerne, avslutter hun.

PER KJETIL PARR.jpg

GLEM RESULTATET - OPPNÅ BEDRE RESULTATER

Hunters lov- fire spørsmål ledere bør stille seg selv ofte

  1. Hva kan gjøres bedre for å heve kvaliteten?
  2. Hva skal vi gjøre mere av?
  3. Hva må gjøres nytt og annerledes?
  4. Hva skal vi slutte å gjøre? Hva fungerer ikke og hva er direkte skadelig

Tekst: Pernille Rambøll

LEDELSE RESULTAT.jpg

LEDELSE MOT BEDRE RESULTATER

gode ledere.jpg

GODE LEDERE HEIER PÅ SINE MEDARBEIDERE