1. Modige ledere har en dristig visjon

Selv om de kanskje må klare seg i sannsynlighetens rike, leder modige ledere fra mulighetenes rom – vel vitende om at vi mislykkes mer av frykt enn ved å være vågal. Modige ledere vet å ikke forveksle det som er virkelig umulig fra det som aldri har blitt gjort – ennå. Elon Musk, for eksempel, har gjort flere og store feil. Men Musks dristige visjon for hva som er mulig, skyver på mulighetens grenser.   

2. Modige ledere oppsøker uenighet og fremmer inkludering

Modige ledere oppsøker mennesker som vil utfordre og utvide deres meninger og tankesett. De lytter aktivt og skaper den psykologiske tryggheten som trengs for å tørre å være uenig. De verdsetter ikke bare mangfold i teamene og nettverkene sine, de fremmer aktivt et miljø av inkludering slik at de som ikke passer normen, føler seg like verdsatt og hørt som de som de andre.

3. Modige ledere tar samtalene

Modige ledere unngår ikke vanskelige samtaler, da de vet at det kan gå ut over ansattes engasjement, prestasjoner og kollektive resultater. Det å si hva som er trygt (hva andre vil høre), kan være behagelig på kort sikt, men å ikke ta opp de nødvendige problemene, kan ha store konsekvenser på lang sikt. 

4. Modige ledere er avgjørende i usikkerhet

Modige ledere sitter ikke på gjerdet og venter til de er 100 prosent sikre på at de ikke kan rote det til. Det tar for lang tid. I stedet samler de all data, og tar en så god vurdering som mulig. Gjør de feil, så eier de det, og justerer kursen på ny. Ikke la frykt for å ta en feil beslutning hindre deg i å ta en riktig. Forsinkelser blir stadig dyrere.

5. Modige ledere skaper tillit

Modige ledere er delegatorer, ikke mikroledere. De fokuserer på hvor de tilfører optimal verdi, og begrenser tilsynet kun når det er nødvendig. Mens de er glade for å hjelpe, motstår de trangen til å hoppe inn og løse ethvert problem for medarbeiderne. Behandle dem som dyktige mennesker med evnen til å lære og utmerke seg, og det er det du får. Ikke la frykten for at folk ikke vil gjøre en like god jobb som deg, hindre deg i å gi dem tillit. Ha mot til å satse på at folk kan overgå forventningene dine.

6. Modige ledere oppmuntrer andre til å ta risiko

Når ledere fokuserer på konsekvensene av å mislykkes, skaper det risikoaversjon. Modige ledere jobber aktivt for å skape en «modig kultur» der folk oppfordres til å si fra, utfordre gammel tenkning, eksperimentere med nye ideer, risikere feil og prioritere vekst over sikkerhet og komfort. Når ting ikke går etter planen, utnytter de den delte læringen slik at de kan "mislykkes fremover" – sammen.

Tekst: Cecilie Hammerne Foto: Istock.com Kilde: Forbes.com