Elsk deg selv og andre

Ingen vil følge en leder som ikke stoler på seg selv. Folk vil støtte lederen sin hvis de har en form for kjærlighet og tillit til dem. For at det skal skje, må ledere fremstå troverdige. De må både ha vist stor omsorg overfor medarbeiderne i tillegg til tilstrekkelig selvledelse. Det innebærer at lederen må ta en reise med hensyn til selvbevissthet og selvtillit. Når ledere lærer å kjenne, akseptere, ta vare på og stole på seg selv, er de bedre i stand til, og opptatt av, å gjøre det samme med andre. Gjennom dette demonstrerer de en form for kjærlighet som utløser gjensidighet og bygger tillit.

Gjør det mulig for andre å gi sitt beste

Gode ledere tilbyr medarbeiderne oppmerksomhet og takknemlighet. De lærer ivrig av dem og avdekker, låser opp og pleier potensialet sitt. De lærer noe nyttig av de som er uenige med dem. De utfordrer og støtter sine folk til å komme med sitt beste, samtidig som de unngår å overbeskytte dem. Ekstraordinære ledere gjør det mulig for andre å være gode.

Kollektiv intelligens og smidighet

Ekstraordinære ledere fokuserer på det som betyr mest. De integrerer både kjærlighet og formål i teamene sine. Når deres folk er formålsdrevet, samarbeider ledere med dem. Ved å spille sammen, skinner alle langt mer enn de gjør når de spiller alene. Vellykkede ledere vet at to av de mest verdifulle eiendelene i organisasjonen deres er den kollektive intelligensen og smidigheten til teamene sine. 

Våg – det er bedre å prøve, feile og forbedre, enn å ikke prøve i det hele tatt

Ekstraordinære ledere har ingen respekt for status quo. De utvikler seg selv kontinuerlig, og inspirerer andre til å gjøre det samme. De søker ikke nødvendigvis etter perfeksjon, men nøyer seg i stedet med «akkurat bra nok» – raskt. Når de jobber for bedre resultater, tar de kalkulert risiko. De eier feil og ser dem som kilder til vekst. Mens det å komme med unnskyldninger fører til det motsatte.

Oppmuntre andre til å overgå seg selv

Ekstraordinære ledere er ofte optimistiske. De formidler en smittsom stå-på-energi til menneskene de jobber med, og er et fyrtårn for andre. De vet også at lederskap er som en dans: Noen ganger leder du, andre ganger følger du. Når de motiverer andre til å gi det lille ekstra, forsikrer de dem om at de står bak dem, uansett hva. De feirer milepæler og suksesser, små eller store, med troen på at "vi kan vinne – ett skritt om gangen."

Nå mål og helhetlig suksess

Veien til suksess er alltid humpete, men ekstraordinære ledere presser på og vet at vinnere ikke gir seg. For å mestre dette og holde ut, planlegger de pauser slik at de jevnlig kan koble fra, for deretter å koble seg på igjen med ny og bedre energi. Med et forfrisket sinn kan de lettere se løsninger og hva som er det neste, viktige steget. De er opptatt av å snakke om egenomsorg til menneskene de leder, slik at alle både kan være gode, men også få muligheten til å bli bedre.

Les også temaserien: Bli en fremragende leder!

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Forbes.com