Det kommer frem i en undersøkelse som DLA Piper har fått utført blant norske ledere i offentlige og private virksomheter. I så mange som 24 prosent av tilfellene har den dårlige kontrollen ført til at virksomheten har lidd økonomiske tap eller fått krav om økonomisk kompensasjon. 

ALT FOR NAIVE: Mange norske ledere er så naive at de ikke tar innover seg at en ny konkurransesituasjon i verste fall kan føre til at bedriften må stenge dørene fordi de ikke har hatt kontroll på bedriftens hemmeligheter, mener partner og advokat hos DLA Piper, Fredny Bade. Hun har bistått i mange saker hvor bedriftshemmeligheter har kommet på avveie, og fått svært alvorlige konsekvenser for bedriftene.

Bade Fredny.jpg

OPPBEVARER BEDRIFTSHEMMELIGHETER PRIVAT: Den vanligste feilhåndteringen oppstår når ansatte deler bedriftshemmeligheter med kunder, leverandører og samarbeidspartnere (42 %). Mange oppbevarer også kritisk informasjon på privat epost, private skytjenester, privat server (28 %) eller har glemt igjen IT-utstyr eller dokumenter på offentlig sted. Så mange som 20 prosent har delt virksomhetskritisk informasjon i sosiale medier.

LEKKASJER SKYLDES OFTE SLURV OG UBETENKSOMHET: Bade har selv ofte sittet på flyet frem og tilbake til Stavanger, fylt opp med folk fra oljebransjen. Folk liker å skravle, og mange av bedriftens hemmeligheter blir i slike settinger ofte ubetenksomt delt med konkurrenter. Ansatte glemmer også igjen ukrypterte PCer og mobiltelefoner, som kan ligge fulle av sensitiv informasjon på en flyplass eller en togstasjon. Mye av dette skyldes rent slurv, og liten bevissthet om hva som er en bedriftshemmelighet og hvor skadelig det kan være om den kommer ut. Hun mener det må en holdningsendring til i norske virksomheter. 

UTENLANDSKE KONKURRENTER VIL «SPISE OSS OPP» Bade minner også på den eksterne trusselen. Det finnes mange teknologimiljøer i Norge som er verdensledende på sine felt. Det er mange langt tøffere konkurrenter der ute som vil gå langt for å få tak i den informasjonen. Da kan vi ikke være så blåøyde og tilbakelente som vi er i dag. Da blir vi spist opp, sier hun.

OPPDAGES OFTE VED EN TILFELDIGHET: Ifølge mørketallsundersøkelsen til Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) fra i fjor, har hele 412 eller 27 prosent av 1500 bedrifter opplevd uønskede sikkerhetshendelser det siste året. Hendelsene ble oppdaget ved en tilfeldighet i nesten halvparten av tilfellene (46 %). Det tyder ikke på god informasjonssikring, sier NSR selv. Det er mange som opplever at det var uflaks at de hadde en slik sikkerhetshendelse og at det var flaks at det ble oppdaget. Det tyder ikke på god informasjonssikring i norske virksomheter, sier seniorrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd, Anette Tinglum.

KAN KOSTE DYRT Å BRUKE HEMMELIG INFORMASJON: Bade advarer bedrifter om at de kan få store problemer om de bruker andres hemmelige informasjon, for eksempel gjennom ansatte som kommer fra en konkurrerende bedrift. Det er ulovlig både ifølge markedsføringsloven og straffeloven å benytte seg av slike hemmeligheter. Vi har flere eksempler på virksomheter som har gjort dette. Vi har eksempler på at det har medført kroken på døra for de som har falt for denne fristelsen. 

Kilde: Pressemelding.