Visjon er en av de viktigste lederverdiene. Det er det som styrer beslutningene dine, former bedriftskulturen og hjelper deg med å sette (og nå) målene dine. Lederskapsvisjon er det som gjør et selskap verdt å jobbe for og som inspirerer andre til å følge deg.

Seks steg for å utvikle din ledervisjon

Å ha en misjon og lage en visjonserklæring er grunnleggende for enhver forretningsleder. De mest inspirerende lederne er drevet av deres formål og lidenskap, og visjonen påvirker hver beslutning og handling de tar.

1. Selvrefleksjon

Ledelse og visjon kommer innenfra. For å bestemme visjonen din må du komme i kontakt med hovedgrunnen til at du gjør det du gjør hver eneste dag. Denne selvbevisstheten krever tid og krefter, men resultatet vil være en sterk visshet og tro på deg selv.

2. Oppmerksomhet

Å praktisere mindfulness kan utdype din selvrefleksjon og gi deg ny innsikt som bidrar til din ledervisjon. Meditasjon kan også redusere stress, fremme produktivitet og hjelpe deg med å holde fokus, noe som er helt nødvendig for å kunne leve din ledervisjon.

3. Positivitet

De beste ledervisjonene er alltid optimistiske og fremtidsrettede. Ingen ønsker å jobbe mot en fremtid som er fylt med utfordringer. Store ledere omformulerer problemer på en positiv måte; de fokuserer på løsninger og ser muligheter.

4. Klarhet

En uklar fremtid er ikke inspirerende for noen. Fremragende lederskapsvisjoner er klare og konsise. Dagens ansatte søker meningsfylt arbeid som vil hjelpe dem med å føle at de gjør en forskjell, og den lederskapsvisjonen som gjør det, vil få dem til å ønske å bli værende.

5. Kommunikasjon

Ledelseskommunikasjon er vel så viktig som visjon. Kommuniser ledervisjonen din! Du kan ikke bare anta at medarbeiderne dine kjenner visjonen hvis du ikke har fortalt dem om det. Få frem visjonen i alt du gjør. Når du kunngjør beslutninger, må du alltid relatere dem tilbake til visjonen din. 

6. Tiltak

Du kommuniserer ditt lederskap og din visjon ikke bare gjennom ord, men også gjennom dine handlinger. Med en sterk visjon har du tilliten du trenger til å ta tøffe beslutninger, sette og oppnå avgjørende mål og gjennomføre store tiltak i alle aspekter av virksomheten.

Les også: Walk the talk – ikke kom med tomme ord - ledernytt.no

Tekst: Cecile Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Tonyrobbins.com