Sannheten er ganske annerledes for Pixar og for alle andre som lykkes over tid, ifølge nyere forskning.

Fra det første utkast på ca 12 000 tegninger (storyboard) for å utvikle en film er de oppe i 125.000 før filmen er ferdig i Pixar i følge president Ed Catmull. Det trenger ikke være slik.

Men suksess handler om en unik læreprosess der filmdirektørene, som leder sitt prosjektteam, på en systematisk og bevisst måte blir «dyttet» ut av komfortsonen og til å finne stadig flere problemer og feil tidlig. Har du høye krevende mål og blir "dyttet" til å lete så blir det hele 125.000 tegninger før de er fornøyd.

De kunne jo gitt seg lenge før?!

Effekten er fantastiske filmer i verdensklasse.

Deres suksessformel er en krevende og ubehagelig læreprosess der de bevisst kritiserer filmdirektørene, leter etter små feil, svakheter og problemer i hvert utkast som fører til nye utkast.

Denne ubehagelige feilsøkingsprosessen er selve nøkkelen til deres suksess ifølge president Ed Catmull. De utgår fra at de første utkastene er "elendige" og at direktørene har en tendens til å rettferdiggjøre ("confirmation bias") seg selv og ubevisst går i komfortfella. Deres høye ambisjoner og arbeidsprosessen «dytter» dem imidlertid bevisst utenfor komfortsonen og utvikler en kreativ misnøye. Jeg erfarte det samme med alpinisten Kjetil Andre Aamodt (Kultur For Gull Aamodt/Johansen 2003), Jan Carlzon som direktør i SAS og med de fleste som jeg har møtt som lykkes over tid. I dag kan forskningen dokumentere hvor viktig det er å utvikle samhandlingsprosesser der vi «dyttes» ut av komfortsonen.

Gjennom å legge til rette for en bevisst feilsøkingsprosess der vi dytter mennesker ut av komfortsonen, lærer vi raskt å finne problemer og feil og derved bedre løsninger slik barn lærer seg å gå. Spørsmålet er ikke hvordan vi skal lære andre å prestere høyere og bli bedre, men hvordan vi utfordrer mennesker til å feil og finne problemer raskt nok, slik at de selv lærer å utvikle gode løsninger raskt. Lærer vi å fokusere på problemer og feil så er vi født til å lære slik barn lærer å gå gjennom en proaktiv problemløsningsprosess.

De feiler seg frem og er født til å lære.

Den største hindringen er at mange tror suksess handler om medfødte talent og hvis du bare finne de beste ledere, beste selgere, beste prosjektledere så vil de lykkes og hvis de mislykkes så er det deres talent som er problemet. Pixar kan håndplukke de beste, men likevel har de lært at de første utkastene til en film er elendige ifølge deres egen president. Det samme gjelder de fleste attraktive virksomheter som Telenor, UMEO, NorgesGruppen, Hydro, SAS og andre

Tenk på helsevesenet? De ansetter leger med de beste karakterer, men likevel er det 10 % som dør eller blir alvorlig skadet på grunn av feil behandlinger (UK National Audit). Hovedårsaken?

Ledere som Ed Catmull i Pixar og andre suksessfulle ledere har jeg fått erfare lykkes på grunn av deres syn på feil, problemer og motgang - ikke deres talent. De har erfart at feil, problemer, konflikter og motgang er det normale i en kompleks og foranderlig virksomhet. De har erfart gjennom egen erfaring at problemer og feil er den viktigste feedback og informasjon for læring og utvikling, hvis de utvikler prosesser som mestrer dette.

Tenk på barn hvordan tenker når de feiler? De tenker ikke at det blir vanskelig eller at dette ikke er noe for meg når de feiler!

Du kan ikke planlegge deg bort fra feil, problemer eller til suksess i en foranderlig verden der målene er både krevende og i bevegelse. Du kan ikke gå ut i elva på samme sted to ganger.

Alt for mange har fått lære at suksess handler om å gjøre det rett første gang og unngå feil. Vi har fått lære at det handler om å se smart og flink ut og ikke gjøre feil og ikke erkjenne at du sliter. Hvis du viser at du har problemer, hva vil da de andre tenke? Du er ikke smart nok – så skam deg! Konsekvensen er en ubevisst frykt for å innrømme at vi ikke forstår, mislykkes eller har problemer. Derved lærer vi ikke å ta risiko og stagner.

Mennesker som har fått utviklet et «Growth mindset» (C.D. Dweck) har på den annen side erfart at nettopp evnen til å vise sårbarhet, si ifra tidlig og være åpen om problemer, proaktive på feil og ikke minst stille spørsmål når vi ikke forstår noe, er selve nøkkelen til læring, utvikling, innovasjoner og til slutt suksess. De har ubevisst utviklet en innstilling til å våge seg ut av komfortfella.

Det har lært at problemene ikke er problemer men vår innstilling til problemene.

TEKST: Jon Ivar Johansen, Marshmallow Group AS