Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Dagfinn Haarr

Sykmeldingskulturen

De aller fleste bedrifter har et ønske om å få ned sykefraværet, men det er ikke enkelt å finne en løsning på problemet. Hvorfor er det egentlig så mange sykmeldte i Norge? Og hva kan man gjøre for å redusere antall sykmeldte?

Ifølge tall fra SSB har Norge det høyeste sykefraværet og kostnader knyttet til sykefravær sammenlignet med andre OECD-land. Vi snakker om verdens høyeste sykefravær, og tall fra Virke viser at sykefraværet koster det norske samfunnet 69,6 milliarder kroner per år. Basert på gjennomsnittsinntekt er det snakk om 42,6 milliarder kroner i offentlige utgifter og 27 milliarder kroner i bedrifters utgifter.

Tall fra NAV og SSB viser at det totale sykefraværet, både legemeldt og egenmeldt, lå på 5,9 prosent i 1. kvartal 2019. Det legemeldte sykefraværet utgjorde 4,97 prosent, mens det egenmeldte sykefraværet utgjorde 0,88 prosent. Sammenliknet med samme kvartal året før økte det totale sykefraværet med 1,1 prosent.

Min erfaring som sykmeldende lege er at terskelen for å holde seg borte fra jobben er forbausende lav hos enkelte.


Lese mer? Velg et abonnement som passer deg

Se flere pakketilbud her

Allerede abonnement? Logg inn:

Artikkelen er kun tilgjenglig når logget inn.


Har du glemt ditt passord?
Les mer om:

Knekk koden for god bedriftskultur

I dårlige kulturer vil manglende tydelighet rundt verdiene og hva som er rett og galt, føre til at v...

Ønsker du å bygge en god kultur – se deg selv i speilet

Kulturbygging påvirker medarbeiderne på alle områder i arbeidslivet. Faktisk så er det en av de vikt...

Et ledende førsteinntrykk

Som leder er det avgjørende å gi et godt førsteinntrykk. Det er viktig for deg som leder å være bevi...

Kommunikasjon

Respekt - verdien av å se en gang til

Respekt og tillit er to verdier som utgjør selve grunnlaget for god samhandling, både på arbeidsplas...
Kommunikasjon

Når lederen er konfliktsky – slik blir du tøffere

Å ta tak i en konflikt på jobb kan være ubehagelig for mange ledere. Noen kan til og med oppleve ful...

Har du kontroll over din bedriftskultur?

Det sies at kultur spiser strategi til lunsj. For å lykkes med gode resultater i bedriften er det av...

Kontinuerlig forbedring genererer innovasjonskraft

En innovativ kultur handler om mye mer enn å bare være teknologisk langt fremme. Det handler også om...

Skap læring og utvikling med positivt ytringsklima

Manglende positivt ytringsklima kan føre til en overfladisk konsensus, der det kan se ut som om alle...

 

Vær tilstede – unngå konflikter ved omstilling

Mange virksomheter er i stadig endring, og med endringer på arbeidsplassen følger ofte motstand og u...
Kommunikasjon

Uten tilstedeværelse, ingen god kommunikasjon

Kommunikasjon skjer ofte uten at vi tenker oss om, fordi det faller naturlig. Men hvis vi skal håndt...

Kommunikasjon

Rock frem medarbeiderne med bevisst kommunikasjon

Hvordan kan du som leder løfte frem, eller «rocke» frem, medarbeiderne dine gjennom bevisst kommunik...
Ledelse

Stopp tidstyvene og reduser stress

Selvledelse kan blant annet hjelpe en til å ta kontroll over egen tid, identifisere tidstyvene, iden...

Digital Ledelse

Automatisering – tjen penger mens du sover

Mer automatisering av tjenester kan bety at flere vil miste jobbene sine. Samtidig vil det i stor gr...
Ledelse

Slik leder du best på avstand

Fjernledelse har blitt et stadig viktigere begrep innen ledelse, siden mange bedrifter og organisasj...