God kommunikasjon bygger tillit. Så ta deg tid til å etablere klare forventninger til hvordan teamet ditt kommuniserer. Diskuter hvor det fungerer best, og når det ikke fungerer. Når du først er klar over at noe er galt, kan du gjøre noe med det – som disse syv vanlige kommunikasjonsfeilene:

Les også: Seks tiltak for økt tillit på jobben - ledernytt.no

 

1. Antagelser om dårlig intensjon

Folk spiller spill, men ikke alt er med vitende vilje. Ikke la en uskyldig forglemmelse, som å bli utelatt fra en e-postsamtale eller et møte, ødelegge tilliten. Rens luften før den blir overskygget av antakelser. Gå direkte til den det gjelder, og be om å bli inkludert.

Les også: Bruk mantra for å bli en mer inkluderende leder - ledernytt.no

 

2. Skjule seg bak e-post

E-post er raskt og enkelt, men lite effektivt for viktig kommunikasjon. Anta aldri at "de fikk beskjeden", og at jobben din er gjort. Ikke bruk e-post som en måte å kommunisere dårlige nyheter på. E-post er et flott støtteverktøy, men det er som oftest ikke bra som hovedmedium.

Les også: Tyr du til e-post når du skal formidle en beskjed til dine medarbeidere? - ledernytt.no

 

3. Å ikke skrive ned beslutninger

Team med høy tillit vil ofte komme med mange kreative ideer, diskutere fordeler og ulemper, og deretter utfordre beslutningene litt mer. Teammedlemmene går fra disse diskusjonene med sitt eget minne om beslutningen, som kanskje ikke alltid er det samme som hva de andre husker. Å skrive ned viktige beslutninger og neste trinn videre er avgjørende for å styre alle i samme retning.

Les også: Lider du under beslutningsvegring? - ledernytt.no

 

4. Bortkastede møter

Hold kun møter hvis du ønsker å ta beslutninger og/eller å forbedre relasjoner. Hvis du ønsker å gi informasjon eller dele enkle oppdateringer, spar folks tid og send det som e-post. Hver gang du skal ha et møte, spør deg selv om det virkelig er den beste bruken av hver deltakers tid. Hvis svaret er nei, inkluder kun de som er mest avgjørende for prosessen.

Les også: Skap meningsfylte møter – med en enkel formel - ledernytt.no

 

5. Løgner

Når folk forstår at det de blir fortalt, ikke stemmer, trekker de seg unna med en gang. Hvis du vil at folk virkelig skal lytte, vær sikker på at de tror på det du sier. En kultur med ekte kommunikasjon kan bare skje når folk stoler på hverandre. Oppmuntre til åpenhet og til å fortelle sannheten.

Les også: Få de ansatte til å lytte - ledernytt.no

 

6. Kjedelige historier

Hvis du vil at folk skal følge deg, snakk på en interessant måte og fortell meningsfulle historier. Forklar hvorfor prosjektet ditt virkelig betyr noe, og hva de selv kan få ut av det.

Les også: Slik bruker du historiefortelling som kommunikasjonsform i lederskapet ditt - ledernytt.no

 

7. Dårlig lytting

Vær ydmyk, lytt til medarbeiderne dine og still gode spørsmål. Se for deg mulighetene som kan oppstå hvis flere ledere jobber for å virkelig lytte til hva medarbeiderne har å si.

Ingenting får folk til å spore av raskere enn dårlig kommunikasjon. Unngå disse klassiske feilene, og du vil forbedre både produktivitet og engasjement i teamet ditt.

Les også: Jobbengasjement handler om noe litt annet enn det vi ofte tror. - ledernytt.no

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Success.com