Mange ledere tar kontakt med meg fordi de har fått dårlig score på siste medarbeiderundersøkelse. Baksnakking er dessverre hverdagskost i mange organisasjoner. Tydelig og utviklende tilbakemeldinger står ikke alltid på menyen.
«Jeg rekker ikke å gjøre mine arbeidsoppgaver som forventet», forteller en frustrert avdelingsleder til meg. 
Jeg rådet henne om å gå til sin leder og fortelle hvordan hun hadde det og be om innspill på hvordan situasjonen kan løses. Jeg kunne se på kroppsspråket hennes at det ikke var fullt så enkelt. Hun hadde ingen tro på at det ville hjelpe å snakke med lederen sin. 
Jeg har opplevd mange lignende situasjoner, hvor medarbeidere ikke går til sin nærmeste leder med viktige problemer, på grunn av manglende tillit. 

Årsaker til manglende tillit

Etter mange år som lederutvikler opplever jeg at de vanligste årsakene til at medarbeidere snakker om og ikke med lederen sin er: 
Lederen er sjelden tilgjengelig. Reising, eksterne møter og oppdrag virker viktigere. Når lederen først er på kontoret, virker hun/han ikke tilstede, heller stresset og opptatt med sitt eget.
Jeg føler at det ikke nytter. Min leder kommer ikke til å kunne gjøre noe med det. Det blir mye snakk, og lite handling. Jeg har ikke tro på at en forandring vil skje.
Lederen min baksnakker andre medarbeidere. Da lurer jeg på: Hva vil han/hun si om meg når jeg ikke er tilstede?
Jeg har vanskeligheter for å stole på lederen min.
Jeg har ikke lyst til å gå til lederen med saker som får henne til å oppfatte meg som svak. Gjør jeg det, er jeg redd for å miste jobben.

Bygge gode relasjoner

Uten tillit vokser stress, mistrivsel, frykt, og i verste fall sykdom. Så hva skal til for at medarbeidere går til sine ledere, og ikke baksnakker i korridorene eller takler et voksende stress alene?  
«Gode relasjoner er nødvendig for å skape tillit mellom medarbeidere. Relasjoner av høy kvalitet skaper et mulighetsrom for prestasjoner og kontinuerlig forbedring», sier professor Anders Dysvik ved handelshøyskolen BI. Vi må altså legge vekt på å utvikle gode og sterke relasjoner på arbeidsplassen.

Slik kan vi bygge tillit

For en tid siden jobbet jeg med en bedrift som ville ta tillit på alvor. På en av de siste samlingene våre skjedde det noe magisk. Etter en åpen og ærlig diskusjon kom vi frem til følgende 6 tiltak, som kan være til inspirasjon for andre organisasjoner. 
 
1. Det er et felles ansvar å skape tillit. Det er ikke kun et lederansvar. Alle må bidra.
2. Ta deg tid til å bli kjent og å bygge relasjoner med dine kolleger. Slik blir terskelen lavere for å be om hjelp når du trenger det.
3. Lever som avtalt. Gi tilbakemelding dersom du ser at du ikke rekker fristen. Vær en ærlig person som er til å stole på.
4. Snakk positivt om dine kolleger. Fremsnakking skaper en trygg og positiv stemning. Aldri snakk negativt om dine kolleger. Dette skaper uro og frykt. 
5. Gi tilbakemeldinger. Fortell hva som er bra og fungerer, og hva som kan bli bedre. Alle ønsker å bli sett, og tilbakemelding er en måte å vise det på. Be om tilbakemelding dersom du trenger og ønsker det.
6. Vis sårbarhet og vær åpen om utfordringer. Slik bidrar du til en raus og støttende kultur.
 
Under prosessen da vi jobbet fram disse tiltakene, skjedde det noe med atmosfæren i rommet. Da vi oppsummerte, ble vi enige om at vi hadde kommet nærmere hverandre fordi vi hadde vært åpne og ærlige. 
Tryggheten og tilliten hadde økt betraktelig. Tillit er ikke er noe som kan bestilles og det oppstår heller ikke over natten. Tillit er en ferskvare som må bygges opp over tid.
 
Tekst: Høyskolelektor Ann Ahlqvist, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.