Et godt utgangspunkt er å ta i bruk følgende syv tilnærminger:

1. Gi medarbeiderne mer kontroll over hvordan de gjør arbeidet sitt. Forskning indikerer at høye arbeidskrav og lav jobbkontroll er assosiert med dårligere mental helse og høyere forekomst av hjertesykdom. Gi derfor medarbeiderne mer opplæring slik at de kan løse utfordringer på egen hånd.

2. Gi medarbeiderne mer fleksibilitet med hensyn til når og hvor de jobber. Flere studier har funnet at å gi arbeidstakere flere valgmuligheter eller kontroll over arbeidsplanene deres, kan forbedre den mentale helsen. Tillat fleksitid, mulighet til å bytte vakter eller til å jobbe hjemmefra.

Les også: Slik får du bedre flyt både på jobb og privat - ledernytt.no

3. Sørg for stabilitet i medarbeidernes timeplaner. Mange servicebedrifter bruker i dag tidsplanlegging for å prøve å matche arbeidskraft til svingende etterspørsel. Men uforutsigbare timeplaner gjør det vanskelig for mange å administrere sine personlige liv og familieansvar.

4. Gi medarbeiderne muligheter til å identifisere og løse problemer på arbeidsplassen. En studie viser at de som ble invitert til å delta i en strukturert prosess for å identifisere problemer på arbeidsplassen, viste redusert utbrenthet og økt arbeidstilfredshet.

Les også: Ta medarbeiderne med i utviklings- og løsningsprosesser - ledernytt.no

5. Hold arbeidsbelastningen tilstrekkelig. Høye arbeidskrav – for eksempel mange og lange timer eller høyt arbeidspress – kan ha betydelige konsekvenser for ansattes helse og velvære. Løsningen kan ligge i å endre bemanningen på en målrettet måte, slik at man kan få avlastning til noen oppgaver.

6. Oppmuntre ledere i organisasjonen til å støtte medarbeidernes personlige behov. Mange ansatte har omsorg for barn eller eldre foreldre, og de påvirkes positivt av ledere som er mer støttende rundt utfordringene de møter når de prøver å balansere jobb og privatliv. En studie fant at ansatte hvis ledere var mer imøtekommende for familiens behov, rapporterte høyere jobbtilfredshet, bedre jobbytelse og mindre interesse for å forlate jobben.

Les også: Skap god balanse mellom jobb og fritid! - ledernytt.no

7. Ta grep for å utvikle en følelse av sosial tilhørighet blant medarbeidere. Å skape en arbeidskultur der ansatte kan utvikle støttende relasjoner med sine kolleger, kan være en viktig strategi for å øke arbeidstakernes velvære. Forskning har funnet at slike forhold på jobben er assosiert med lavere psykiske plager.

Les også: Når ryggmargsrefleksen funker over hele fjøla, har du god kultur! - ledernytt.no

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org