Både ord og handling

Marianne Aasen har sammen med resten av ledelsen ved Simula Research Laboratory innført flere tiltak for de ansatte og mener at det er viktig at ledelsen viser gjennom ord og handling at det er mulig å leve et fullverdig profesjonelt liv i kombinasjon med familie.

– Måten du møter medarbeidere på er viktig. Jeg mener vi får bedre medarbeidere hvis de lever gode liv. Ved at de blir verdsatt som hele mennesker og blir sett på de behovene de har, yter de bedre og blir mer lojale mot bedriften. Trivselen øker på en arbeidsplass som viser respekt for den du er. Og medarbeiderne blir lengre i bedriften. For noen kan det handle om å ha plass til et familieliv ved siden av jobb. For andre kan det være å jobbe mye i tråd med høye faglige ambisjoner. Begge deler må være lov.   

– Hvis ledelsen ikke er bevisst på dette, er det min klare oppfatning at rekrutteringen sannsynligvis vil bli svakere over tid og at medarbeidere slutter raskere enn de ellers ville gjort. Noen gode kandidater vil velge mer familievennlige arbeidsplasser og det vil kunne påvirke virksomheten på en negativ måte. Til en viss grad avhenger det av type bedrift/arbeidsplass, men særlig for kunnskapsarbeidsplasser, vil rett rekruttering være avgjørende. Ulike mennesker med forskjeller hva gjelder utdanning, etnisitet og kjønn vil være et fortrinn på arbeidsplasser som krever innovasjon, kreativitet og nyskapning. Det krever mer fleksibilitet og tilpasning fra arbeidsgiver enn da det var en «en hvit far» uten andre forpliktelser som utgjorde arbeidsstyrken. 

– Det er kamp om kompetent arbeidskraft, og da er det å bli verdsatt noe man legger stor vekt på. Ingen vil være en del av et maskineri, de vil ta vare på hele livet sitt. I stedet for å bare ignorere dette, må du ta en runde på om bedriften din legger bra nok til rette for hele mennesket. Hvilke goder har dere, og er disse relevante for den kompetente arbeidskraften dere trenger å tiltrekke dere? Er julebordet viktig? Er firmahytta viktig? Kan dere gjøre ting annerledes?

Tiltak som monner

Aasen mener at det viktigste vil være å ansette ledere som selv verdsetter livet utenom jobben og har et familieliv. Hun forklarer at hvis bedriften for eksempel rekrutterer og forfremmer småbarnsforeldre som har brukt permisjonsrettighetene sine, gir det et klart signal.

– Mange bedrifter og virksomheter har dessuten frynsegoder. Firmabil kan suppleres eller erstattes av goder som rettes inn mot familien, slik som Simula har gjort med en kontantutbetaling på 25 000 kroner når en ansatt blir mor eller far. Denne gis uavhengig av stilling. I tillegg gir vi en forlengelse på fire måneder av den midlertidige ansettelsen som doktorgradskandidat når de får barn. For disse er tid svært viktig. Enkelte bedrifter har barnehageplass rett ved jobb eller tilbud om barnepleier hjemme hvis et barn er for sykt til å kunne gå i barnehagen. Dessuten handler det om å vise raushet når det oppstår familiære utfordringer. Det kan også handle om fravær i forbindelse med dødsfall i nær familie, pleietrengende foreldre eller andre krevende situasjoner som oppstår i livene våre.

– På typiske mannsdominerte, arbeidsintensive arbeidsplasser med lange arbeidsdager, som for eksempel advokatfirmaer, kan det å være raus på pappaperm være viktig. Der vil det være litt annerledes enn i et firma som vårt, der midlertidighet er mer fremtredende. Hos oss er mer tid og mindre krysspress mellom jobb og familie viktig å ta hensyn til. For andre kan sekstimers arbeidsdag kanskje være et tema. Det handler om å finne noen tiltak som passer for alle, og noen som er mer rettet mot de spesielle behovene som for eksempel familier har.

– Poenget er at vi ikke bare må begrense godene til det som er bra for ledelsen, som firmabiler, helseforsikringer og gratis abonnementer, eller bare det som er bra for familien. Vi må også ta høyde for at det er mange som av ulike årsaker ikke har barn. Fritid og et godt liv er like viktig for denne gruppen. Du må gjøre noe konkret som oppleves relevant for de ansatte. Spør gjerne hva de ansatte ville satt mest pris på å få hjelp til. Et nytt konkret tiltak vi nettopp satte i verk, var at vi opprettet et hvilerom. Vi kjøpte en seng på Ikea og noen hyggelige tekstiler. Her kan du ta deg en lur, eller få ro til å amme når det er aktuelt. Mange opplever å bli litt trøtte etter lunsj eller utover ettermiddagen, så et hvilerom vil øke trivselen og trolig også effektiviteten. I andre kulturer er hvile i løpet av arbeidsdagen mye mer vanlig, som for eksempel i Kina og i middelhavslandene. Det koster ikke mye å innføre et tiltak som hvilerom, men det gir et tydelig signal om at vi tar de ansattes livskvalitet på alvor, avslutter Aasen.

FAKTA:

  • En dansk undersøkelse utført av Ledernes Hovedorganisasjon viser at folk blir værende i familievennlige bedrifter.
  • Her fremgår det at 85 prosent av lederne ønsker å fortsette i jobben de har ut fra begrunnelsen om at den gir god mulighet for balanse mellom arbeid og familieliv.
  • Svend Askær, formann for Ledernes Hovedorganisasjon, sier ifølge organisasjonens nettsider lederne.dk at resultatet av undersøkelsen er svært tydelig. Han mener at de myke verdiene betyr stadig mer for danske ledere, og at de er opptatt av sammenhengen mellom karriere og fritid. Han forklarer undersøkelsens resultater med dette er en erkjennelse av at balanse er viktig hvis man skal yte optimalt som leder.

Tekst: Inger Lise Kontochristos             Foto: Bernt Sønvisen