Lær mer om virksomheten

Du kan forstå salg, innovasjon, forbrukeren, hvordan du markedsfører merkevaren din, men du kan ha et smalt fokus på budsjett og økonomi. Hvis du ikke forstår hele kjeden av hvordan et selskap fungerer, kan det være vanskelig å gå utover den mer kommersielle siden av rollen. 

Forstå hele distribusjonsnettverket, som prising, prognoser og etterspørselsplanlegging, og samarbeid med de i forsyningskjeden din for å eventuelt justere planer og forstå virkningen av å velge å støtte ett spesielt produkt. Alt dette hjelper deg med å ta bedre beslutninger i markedsdirektør-rollen.

2. Samarbeid

Det er viktig at markedsdirektører bygger tillit hos lederne sine. For å bygge den tilliten, er du nødt til å levere. Det er ditt bevis på at du er til å stole på. Gi slipp på designbeslutninger og kreative beslutninger, og ha forventninger til at folk er eksperter på rollene de er i. Se på hva du trenger å være involvert i, og hva du kan stole på at de andre skal gjøre. 

Utover å skape et godt samarbeid med lederen, bør markedsdirektørens beste venn være salgssjefen. Bruk tid på å bli kjent med hverandres roller. Som markedsdirektør kan du for eksempel gå ut i feltet og på salgsmøter for å forstå utfordringene med hverandres jobb.

3. Forstå konteksten

I rollen som daglig leder er det viktigste du kan gjøre å gi kontekst og klarhet bak hvorfor en beslutning blir tatt. Som markedsdirektør må du gjøre det samme: Angi konteksten, hvor det kommer fra og hvorfor det trengs, og la deretter teamene finne løsningen. Hvis de ikke har konteksten, vil de ikke komme til den rette løsningen. Samtidig er det å få den bredere konteksten ofte vanskelig for markedsdirektører fordi de ofte utfører en visjon, på et budsjett som er avtalt – noen ganger uten dem. 

En markedsdirektør som har erfaring med de tverrfunksjonelle teamene og som forstår den operasjonelle skalaen, vil være forberedt på å tre inn i en daglig leder- eller administrerende direktør-rolle. De har den operasjonelle erfaringen samtidig som de forstår forbrukeren og hvordan de skal presentere merkevaren og selskapets oppdrag.

Tekst: Cecilie Hammernes  Illustrasjon: Istock.com  Kilde: Forbes.com