Omskriving av ansettelseshåndbøker og bedriftens retningslinjer, vil ha liten eller ingen effekt når det kommer til å hindre en giftig kultur. Menneskelig oppførsel kontrolleres av tre ting (oppført fra mest til minst effektiv):

  1. Personlig moralsk kompass («Jeg skal» og «Jeg skal ikke»)
  2. Kultur («Vi skal» og «Vi skal ikke»)
  3. Retningslinjer, regler og lover («Du skal» og «Du skal ikke»)

De to første på listen er iboende. De er mest effektive og rimelige å forvalte. Når de to går galt, har vi en tendens til å bli prosesslystne. Nummer tre anses som uviktig og er den minst effektive.

Så vær nøye når du ansetter noen. Skaff opplysninger om kandidater for å vurdere deres personlige kompass, og vær bevisst på å bygge en bedriftskultur som er intolerant for seksuell trakassering og misbruk. Her ser du hvordan:

Sett ned foten.

Begynn med denne øvelsen:

  1. Heng et ark med gråpapir på veggen og samle teamet ditt rundt det. Tegn en svart strek horisontalt gjennom midten av arket.
  1. Over streken, få gruppen til å svare på spørsmålet «Hvilke oppførsler godtar vi?»

Under streken, få gruppen til å svare på «Hvilke oppførsler godtar vi ikke?»

Advarsel: Ikke bli for idealistisk. Fortell sannheten. Er folk sene til møter? Da havner «å være sen» over streken. Hører du sladder på jobb? Da havner «sladder» over streken. Nøkkelen er å få folk til å fortelle sannheten, og i denne sammenhengen betyr sannheten å beskrive tingene som de faktisk er.

Så fort alle i gruppen er fornøyde med at arket sannferdig inneholder både de oppførslene de har godtatt og som de ikke har godtatt daglig, tegn en strek på et nytt ark.

Denne gangen spør du gruppen om å føre opp oppførsler som de, fra dette øyeblikk av, vil tolerere og forsvare, over streken. Deretter, under streken, før opp oppførslene de ikke lenger vil tolerere.

Igjen, dette er ikke en idealistisk øvelse. Vær sikker på at hver person som fyller ut den andre delen forplikter seg til å leve med denne kulturen med en gang. Hvis de skriver det på arket, er de fra nå av forpliktet til å leve med disse oppførslene.

Alle opprettholder kulturen din.

Alle i gruppen må være enige i at de som er vitne til oppførsler som er under streken, er forpliktet til å si fra til den det gjelder, uansett hvem det er.

Dette er essensielt. I en «peak performance»- kultur, føler den laveste-nivå-personen i organisasjonen seg forpliktet til å si fra til den høyeste-nivå-personen i organisasjonen hvis de skulle se oppførsler som bryter med det som ble dokumentert på arket. Kultur opprettholdes av alle.

Heng opp det andre arket et sted hvor det vil synes, som for eksempel i nærheten av kaffekjelen. Hver måned samles dere for å se om folks opplevelser i selskapet samsvarer med det som er skrevet ned.

Hvis ikke, finnes det bare to valg: endre oppførselen for å matche arket, eller forandre arket for å matche opplevelsene. Gjenta dette hver måned.

Denne «rett fram»-prosessen vil ha en dyptgående konsekvens for kulturen i selskapet ditt. Alt du trenger er et par store ark, noen tusjer, en forpliktelse til å innfri det du sier og en del moralsk mot.

Tekst: Cecilie Hammernes. Kilde: Inc.com