– Vi merker at pusten stiger og setter seg i brystet, vi kjenner prikking i huden, magen trekker seg sammen og vi får tanker som ”kan jeg det, kan jeg ikke det? Situasjoner hvor vi blir utfordret og kommer ut av vår komfortsone. Alt sammen noe vi skal adressere med hensyn til hva vi tenker rundt ”hva hvis” og ”hvordan skal jeg håndtere dette?

– God selvledelse er å kunne lede seg selv i en tid som består av masse forandringer, hvor vi ikke kan ta ting for gitt. God selvledelse er å ha en holistisk tilgang hvor man tenker helhetlig og perspektiverer med tanke på det store bildet. God selvledelse er å være mentalt robust, å kunne bevare sin balanse og å kunne merke at nå er jeg i ferd med å komme i ubalanse og tenke ”hvordan håndterer jeg det?”

– God selvledelse er å sette mål og tenke ”hvordan håndterer jeg dem” – og ikke ”om jeg kan nå dem”. Så når jeg setter meg noen mål, så er det dem jeg jobber mot, selv om jeg møter motstand og problemer, og selv om jeg møter utfordringer som jeg umiddelbart sliter med å finne en løsning på. God selvledelse er å ta ansvar for seg selv, ha selvkontroll og være bevisst sin rolle. God selvledelse er å ha fokus på det man selv kan gjøre noe med, fremfor det man ikke kan gjøre noe med. God selvledelse er å være ydmyk og takknemlig, og at jeg alltid gjør det beste jeg kan med de ressurser jeg har til rådighet.

Yin-yang

Larsen peker på at vi lever i en aksellererende kultur. Det gjelder både arbeidsliv, privatliv, familieliv, fritidsliv og hva man ellers kan finne av livsaspekter.

– Vårt moderne liv er preget av konstant omstilling og forandring, og det er press og forventninger på alle kanter for oss som medarbeidere, ledere, foreldre, tenåringer, søsken, venner eller studenter. Koronakrisen har vist oss at ting vi tar for gitt, kan forandre seg på veldig kort tid. Det uvisse og forandringer skaper frykt og angst hvis vi fokuserer på alt det vi ikke kan gjøre noe med og som er utenfor vår kontroll, fremfor å fokusere på det vi kan gjøre noe med. Dette gir en fallende mental sunnhet som kan ha store konsekvenser for samfunnet. 

– Jeg opplever at vi på mange måter befinner oss i en tid hvor vi skal prestere og «quick fixe», og hvor spesialister har blitt erstattet med eksperter. Samfunnet vårt er i høy grad preget av det man kan kalle yang-energi, som står for det harde, maskuline fokus på gjøren, det aktive, det kvantitative og på materielle mål. Yang-energiens motsetning er yin-energien, som står for fokus på det feminine, væren, gi slipp og det passive. Til sammen danner yin-yang en fruktbar balanse, men yin-energien har trange kår i vårt moderne samfunn. Vi er utsatt for et stort press, og mange føler samtidig at vi skal være perfekte. Dette påvirker vårt selvverd negativt, og mange av oss har vanskelig med å finne og holde balansen. Dermed får vi problemer, skaper konflikter, blir trøtte, nedtrykte, syke og mistrives.

– Med god selvledelse kan vi oppnå en mulighet for å oppføre oss ordentlig, ta hensyn og respektere hverandre, uansett hvor og hvem vi er. Vi kan samtidig vise hensyn til miljøet og tenke i en større helhet fremfor å tenke ”meg, meg, meg”. På sosiale medier har det nærmest blitt legitimt å være ufine mot hverandre. Med selvledelse klarer vi å stoppe lysten til å angripe og heller håndtere vårt temperament og unngå amygdala-kapring, hvor man mister kontroll over hva man sier.

Søren Larsen 2.jpeg

Mindset for bedre balanse

Larsen mener at hvis vi er dårlig på selvledelse, vil egoet vårt overta og vi kommer i ubalanse.

– Noen av oss blir dominerende, snakker nedsettende til andre og bruker albuer for å komme frem. Noen av oss blir veldig stille og trekker oss inn i oss selv, blir rammet av selvmedlidenhet og blir et offer hvor det er alle andres skyld. Dårlig selvledelse er også at vi ikke kjenner etter hvordan vi selv har det, ikke får sagt ifra, ikke får hjelp når det er behov for det og ikke merker stress-symptomene i tide. I Danmark bruker vi i dag mer enn 14 milliarder kroner til håndtering av stressbehandling.

Det å balansere de mange krav og skape mer glede og kvalitet, starter med ditt mindset og hva du tenker og forteller deg selv. Jeg mener at livet er en løpende utviklingsprosess som går opp og ned, og vi har alle perioder hvor vi er presset og kommer ut av balanse. Ved å akseptere og være bevisst dette, og jobbe med din mentale del, vil du kunne skape en mental robusthet som også kan hjelpe deg til din mentale sunnhet. ”De 5 do’er” er et verktøy som kan skape denne balansen. Når vi er i balanse, trives vi mer og skaper mer kvalitet. I denne tilstanden rekker du også å observere og stoppe negative tanker og grubling. Det krever disiplin, struktur og gjentagelser – og at du gjør det beste du kan med de ressurser du har tilgjengelig.

Mental vei

For å være en god leder krever det at du som utgangspunkt kan lede deg selv. En leder som blant annet har overblikk, som er i stand til å både tenke helhetlig og være nærværende, som viser veien, er autentisk, coachende og delegerende, og som gjør det mer gøy å gå på jobb, forteller Larsen.

– Men vi kommer som nevnt alle ut for utfordringer i både jobb- og privatliv. Det er derfor behov for at vi alle etablerer en personlig beredskap eller en personlig motstandskraft som kan hjelpe oss til ikke å falle overende når utfordringene og forandringsvindene blåser hardt. En del av det vernet og den beredskapen kan være ”De 5 do’er”. 

Do er japansk for vei, retning eller læring, og i overført betydning et mindset. ”De 5 do’er” er basert på en filosofi som går ut på å søke din ”perfekte karakter”. Essensen er at det ikke er noe som er perfekt – men at man søker det. De 5 do’er er derfor et mindset og en livsfilosofi til å oppnå resultater med en resultatskapende mental atferd. Det er en mental vei til å være agil, navigere, tilpasse seg og tilpasse seg det som gir mening og formål. Do’ene henger sammen og brukes med tanke på før, under og etter. Det vil si at vi bruker dem når vi forbereder og planlegger, vi bruker dem når vi er i situasjoner og eksekverer, samt bruker do’ene når vi følger opp, reflekterer og restituerer. Do’ene har en holistisk tilgang og inngår som en loop, hvor vi bruker læringen, innsikten og våre feil til å utvikle oss og bli bedre. Ideen er at hvis du bruker ”De 5 do’er” daglig, vil du se og føle en forskjell.

Vis retningen

Larsen forklarer at «De 5 do’er» er fem elementer som kan hjelpe lederen til å være mentalt klar, både med tanke på å yte sitt beste, til å være oppmerksom på sin indre dialog og hva man tenker om ting, være i nuet, være motivert og klar til å håndtere hverdagens utfordringer.

– Elementene kan også hjelpe ledere til å være bevisst sin balanse, sette mål og rammer både når det gjelder seg selv og organisasjonen, kjenne sine verdier og sine sterke og svake sider. Være ydmyk ved å respektere seg selv og andre. Lytte empatisk og ha hjertet med i det man sier og gjør. Være målrettet ved å være strukturert og ha fokus og en plan for hvordan vi når våre visjoner og mål, velvitende om at kanskje planen ikke holder, men da takle og håndtere det og allikevel være utholdende.

– «De 5 do’er» kan hjelpe ledere med å innta rommet ved å være autentisk, både i din nonverbale kommunikasjon og i din verbale kommunikasjon. Kroppsspråk er en vesentlig del av vår kommunikasjon med hverandre og skal henge sammen med det du sier og gjør. Å innta rommet handler også om å ha mot til å tørre, til å eksekvere og til å stille seg opp på bruskassen og vise retningen, avslutter Larsen.

De 5 do’er består av:

  1. Mentalt klar
  2. Bevisst
  3. Ydmyk
  4. Målrettet
  5. Innta rommet

Først og fremst må du tenke i kontinuerlige forbedringer og finne ut hva som funker for deg som leder – hva er ”din vei”, hva er det du helst vil? For eksempel ved bruk av Do’en mentalt klar. Det kan være mange måter å være mentalt klar på, og det er veldig individuelt hva som skal til for å være det. Å være mentalt klar kan egentlig bare være en refleksjon over å konstatere om man er mentalt klar eller ikke, eller at man for eksempel bruker meditasjon til å oppnå ro og balanse med seg selv. Å være mentalt klar er også å passe godt på den fysiske kroppen, at man har et sunt kosthold, får tilstrekkelig hvile og trener regelmessig. Ved å starte med å tenke ”hva vil jeg”, sett det inn i forhold til hvordan gjør jeg meg mentalt klar til det – hva motiverer meg? Hva sier jeg til meg selv? Hva skal jeg være ydmyk med? Hvordan kan jeg være målrettet og skape en struktur og agenda for det jeg vil? Hvordan inntar jeg rommet og får eksekvert? Når du har funnet frem til hva du vil, tenk gjerne stort. Start med å fokusere på prosessen og de små skritt. Finn frem til hvilke rutiner du kan øve deg på daglig, så det blir en vane for deg.

Larsens beste tips for god selvledelse

Min gamle Sensei roper alltid inni hodet mitt: ”Du vet ikke en dritt!” Og det har han fullstendig rett i. God selvledelse er først og fremst å ta utgangspunkt i tanken ”jeg vet ikke en dritt” og samtidig tenke at jeg gjør det beste jeg kan med de ressurser jeg har til rådighet på det tidspunktet jeg gjør det på og innenfor de rammer jeg skal navigere i.

  • Ha en visjon/mål og tenk prosess fremfor resultat.
  • Ta små skritt – 1 prosent forbedring er bedre enn 0 prosent.
  • Feir små suksesser og gjør feil som du kan lære av.
  • Tro på deg selv og vær takknemlig for å være til.
  • Gjør det du sier, og si det du gjør. Husk at intet kommer av seg selv, heller ikke selvledelse, det krever disiplin, struktur, utholdenhet og gjentagelser.
Om Søren Larsen
Jobb: Founder og Partner i virksomheten Wagado (jap: min vei), Chefinstruktør og Sensei for Hillerød Karate Do-Kai. Forfatter av boken Sortbælte i selvledelse med De 5 do’er.
Utdanning: Afsætningsøkonom (HD-A) fra CBS, Mastercoach, utdannet instruktør gjennom Dansk Karate Forbund og JKA (Japanese Karate Association), 5. dan i Shotokan karate.

 

Tekst: Cecilie Hals Hammernes   Foto: Lise-Lotte Plenov