Mer enn en visjon

Moe Gjerde forklarer at Vois visjon er «Cities Made for Living», eller «Byer skapt for å leve» på godt norsk.

– Jeg mener dette er en god visjon som ikke bare sier noe om tjenesten vi leverer, men også hvorfor vi gjør det og hva vi ønsker å oppnå. Det finnes mange måter å bidra til bærekraftige samfunn på i fremtiden, hvor bilavhengigheten er betraktelig lavere enn i dag, og bidraget vårt er gjennom delt mikromobilitet.

– Utleie av elsparkesykler er nok det første folk tenker på når de hører Voi, men med denne visjonen ønsker vi å vise at delt mikromobilitet handler om så mye mer. Det er utvikling av teknologiske løsninger som lar oss samarbeide på tvers av bysykler, kollektivtransport og bildeling, det er innspill til politiske prosesser for bedre infrastruktur for både gående og syklende, og ikke minst handler det om å sikre høy mobilitet i byene – uten å være avhengig av bilen.Og det er utrolig meningsfylt og gøy!

– Vårt ultimate mål med visjonen er 15-minuttersbyen. Kort fortalt er målet at uansett hvor du er, og hvor du skal, så kan reisen gjennomføres på maksimalt femten minutter uten bruk av bil. Det krever et godt utviklet kollektivsystem som tar deg fra holdeplass til holdepass, men må også suppleres av gode mikromobilitetsløsninger. Ingen reiser fra holdeplass til holdeplass, man reiser fra dør til dør, og da må det finnes gode alternativer som legger til rette for det. Så lenge bilen er et attraktivt transportmiddel, har vi en jobb å gjøre, og med visjonen om «Cities Made for Living» går jeg på jobb hver dag motivert for å skape bedre byer for menneskene som bor, jobber og ferdes der.

En visjon med mange aspekter

Moe Gjerde understreker at samtidig som politikerne oppfordrer til massive klimakutt innen 2030, er bilparken ventet å vokse fra 1,4 milliarder biler i dag til 2 milliarder på samme tid.

– Urbaniseringen foregår i høyt tempo over hele verden, noe som vil si at mye av denne veksten vil komme i og rundt de store byene. Vi må løse byene om vi skal redusere utslipp og samtidig sørge for at mobilitetbehovet løses – vi vil jo ikke at folk skal slutte å bruke byen og at det skal bli vanskelig å transportere seg rundt, men vi må tenke nytt rundt mobilitet. 

– Samtidig er vi et teknologiselskap, og er opptatt av å bruke teknologien til det beste for mennesker, miljø og samfunn. Elsparkesyklene våre i gatene er det folk ser, men bak dette ligger det utallige timer utvikling og programmering som skal sikre at du finner en elsparkesykkel der du er når du trenger den. Vi er et programvare- og maskinvareselskap som har bygget en helt ny forretningsmodell og leverer verdens første heldigitale transportmiddel. Vi er født digitale, og slik jeg ser det, bidrar visjonen vår til å bygge bro mellom teknologi, det grønne skiftet og varige utslippskutt.

– Byplanleggingen viser også, spesielt i årene etter andre verdenskrig, at samtlige byer her i verden er utformet rundt bilen. Det er en holdning vi tror sitter igjen hos mange, og at bilen og bilens plass har blitt det naturlige utgangspunktet, uten at det egentlig trenger å være sånn. Fortauene er smale, bilveiene er brede, og sykkeleveiene er det ikke så altfor mange av. Det er noe vi vil jobbe for å endre på.

– Det er også et vesentlig klima- og miljøaspekt i visjonen vår. Levende byer er byer med frodige grønne lunger, gode kollektivknutepunkter og utforming som gjør det attraktivt å være myk trafikant, og unødvendig å være bilist. Mange byer har også vedtatt ambisiøse klimamål som skal oppnås innen 2030 i tråd med FN-målene, og med vår visjon ønsker vi å kommunisere at denne måloppnåelsen er noe vi ønsker å bidra til. Dersom byene ønsker det, kan vi være med som et effektiv verktøy for å oppnå klima- og miljømål. Transport står tross alt for nesten én tredjedel av klimautslippene her i landet, og det er noe vi mer enn gjerne bidrar til å redusere.

Gjenskapte byområder

Moe Gjerde og Voi valgte en noe annerledes tilnærming til arbeidet med visjonen enn å bare samle lederteamet på et høyfjellshotell.

– Sammen med danske JAJA Architects tok vi for oss flere sentrale knutepunkter i europeiske byer og gjenskapte disse med én vesentlig forskjell – de skulle være utformet og tilpasset rundt menneskene, ikke bilene. Vi så fort at disse illustrasjonene ikke bare var utopiske skisser for en hypotetisk fremtidsby, men faktiske gjennomførbare illustrasjoner som kan være realitet om kort tid, dersom myndigheter og beslutningstakere ønsker det.

– Vi hentet også inn mye statistikk rundt reelle problemer verden står overfor og om hvor vi må tenke nytt, skape nye forretningsmodeller og løsninger. Blant annet viser tall fra OECD at 50 prosent av offentlige rom i europeiske byer er forbeholdt biler, 12 prosent av klimautslippene i Europa kan knyttes direkte til bilkjøring og hele 20 prosent av den europeiske befolkningen bor i områder hvor støyen er definert som helseskadelig. Med andre ord: Hvordan utvikler vi framtidens byer til å ivareta innbyggernes mobilitetsbehov, samtidig som vi bidrar til å kutte klimagassutslipp og redusere bilavhengighet? Jo, ved å utvikle byer skapt for å leve i.

Hvorfor finnes vi?

– Jo større et selskap blir, jo vanskeligere kan det oppleves å skape en felles identitet og forståelse rundt oppdraget vi skal løse. Slik jeg ser det, bidrar en god visjon til å gjøre det enklere for alle å forstå viktigheten av sin oppgave i en stadig mer kompleks og spesialisert organisasjon. Så må visjonen være samlende. Enten du utvikler brukergrensesnitt for appen i Stockholm eller reparerer og vedlikeholder elsparkesyklene i Bergen, så vet du at innsatsen du legger ned, bidrar til byer skapt for å leve i.

– Hva er oppdraget vårt? Hvorfor finnes Voi? Det er spørsmål jeg kunne brukt en hel dag på å snakke om, men med en solid visjon så finnes det også et kortsvar på disse spørsmålene som gjør at alle, enten de forholder seg til Voi som arbeidsgiver, konkurrent, kunde eller annen interessent, forstår hva vi holder på med. Her har lederen et enormt ansvar. Kommunikasjon, forankring, engasjement og mening er viktige stikkord her.

voi-2.jpg

Visjonen gir støtte i stormen

Moe Gjerde understreker at det å være leder i en mye omdiskutert bransje, både på godt og vondt, har ført med seg en og annen tøff storm å stå i.

– Når du står i disse stormene, samtidig som du er involvert i lange prosesser med flere kommuner, og atpåtil skal lede virksomheten i Norden og Benelux med ulike markeder og reguleringer, da er visjonen god å ha for å unngå kaos. Det gjør også at vi klarer å tenke langsiktig når vi står i kortsiktige stormer og utfordringer. Jeg bruker ofte visjonen og misjonen til å «check in» på at vi er på rett vei når store beslutninger eller strategiske valg skal tas.

– Visjonen blir et slags holdepunkt som motiverer meg til å dra selskapet i riktig retning, uansett hvor mye det måtte blåse opp til storm. Og så er vi i en tid hvor tøffe tak er nødvendig, og da trengs det modige ledere. Det handler så klart mye om hvem lederne er som personer og hvilke egenskaper de har, men jeg tror også det er viktig at lederne er bevisst på hva de jobber for. Her er en god visjon godt å ha.

– I stormene, de lange politiske prosessene, sene kvelder med anbudsskriving, og etableringer i stadig nye byer og markeder, har jeg visjonen vår med meg. Det er i slike stunder jeg opplever viktigheten av å ha en visjon som enkelt kan forankres til arbeidet vi gjør internt, men som også er enkel å forstå eksternt. Til syvende og sist handler det om at visjonen vår er enkel å kjenne igjen i alt vi gjør, den gjør det lettere å knytte de hverdagslige oppgavene til det overordnede målet, og for min del gir visjonen en god pekepinn og rettesnor for store og små avgjørelser som skal tas.

Enkel og forståelig visjon

Moe Gjerde er er tydelig på hva visjonen skal gjøre for selskapet, både overfor kunder, samfunn og andre interessenter.

– Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke kundene våre tenker over visjonen vår ord for ord, men de opplever resultatene av den i form av en tilgjengelig mikromobilitetstjeneste på tvers av mer enn hundre europeiske byer. Samtidig ser vi overfor myndigheter, beslutningstakere og andre interessenter at visjonen vår oppleves som hensiktsmessig og relevant. Vi trenger samarbeid for å sikre en grønn og bærekraftig mobilitetshverdag, og da er det viktig med en visjon som er enkel å forstå og kjenne seg igjen i – enten du jobber i Voi, er politiker, konkurrent eller innbygger.

– Visjonen er også viktig for at vi skal klare å tiltrekke oss de klokeste hodene. Arbeidstakere i dag bryr seg ikke bare om lønn, arbeidstid og hva de selv får ut av jobben, de er stadig mer opptatt av hva jobben bidrar til i det store bildet. Når jeg snakker med kandidater rundt om i Norden og Europa, bruker jeg vel så mye tid på fortelle om hva Voi skal bidra til å gjøre i det store bildet, som å snakke om hva kandidaten personlig vil få ut av jobben.

– Gode forsikringsordninger, lønnsvekst og moderne kontorlokaler er fint, men om du ikke har et godt svar på i hvilken retning bedriften din ønsker å dra samfunnet, så finner de klokeste hodene et annet sted å jobbe. At vi vil bygge byer skapt for å leve, er vår måte å fortelle arbeidstakere der ute at vi vil bidra til å skape et grønnere og bedre samfunn, og at det er det viktigste bidraget du gjør hos oss – enten det er som utvikler, logistikkmedarbeider eller regnskapsfører. Utleie av elsparkesykler er en liten dråpe i en stor transportdam, og visjonen bidrar til å synliggjøre og plassere denne dråpen i en kontekst som blir enkel å forstå, avslutter Moe Gjerde.

Moe Gjerdes lytte- og lesetips:

Bøker:

Hans Rosling, Factfulness. En bok fra 2018 som i disse dager nesten bør leses igjen med så mye urolighet i verden. Den gir deg fakta og verktøy for å forstå verden, i en tid med sosiale medier og fake news. Jeg er fremtidsoptimist, og noen av de største utfordringene vi i dag står overfor, går faktisk i rett retning. Det må vi av og til minne oss selv på.

Good to great av Jim Collins. Om hvorfor noen bedrifter lykkes.

Podkaster:

Norsken, svensken og dansken (NRK Radio), som leder av nordisk team utrolig interessant å få bredden i perspektiv av politikk og kultur

The Economist: The World in Brief. Nyheter på 3 min til morgenkaffen.

 

OM Christina Moe Gjerde:
Jobb: Leder Norden og Benelux i Voi Technology
Erfaring: Konsulent i både EY og AVO før hun kom til Voi som Strategy & Planning Manager i 2019
Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og UC Berkeley

Tekst: Inger Lise Kontochristos  Foto: Sofie Cederlund