Å varsle og si opp ansatte tar energi både fra organisasjonen og fra lederne som skal gjennomføre det. Det krever energi å tenke nytt og finne energi fremover. Effekten av nedskjæringene ligger som regel lenger frem i tid enn man ønsker, og det må du ta hensyn til i budsjettet du planlegger. 

Kommunikasjon er avgjørende

Noe av det viktigste du må tenke på i nedbemanningstider, er å ha en solid kommunikasjonsplan. Som leder bør du kommunisere hvilke funksjoner og hvilke roller som må bort. Tidsplanen skal være på plass. Siden mange spørsmål vil sirkulere i denne perioden, bør mellomlederne trenes i å føre gode samtaler med de som blir berørt og vil bli avskjediget.

12 tips til å håndtere permitteringer og oppsigelser

 1. Start i tide, minst åtte uker før oppsigelsene skal tre i kraft.
 2. Gjør en forhåndsanalyse. deretter: lag en plan for implementering og kommunikasjon, samt en tidsplan for gjennomføring.
 3. Tren mellomledere til å ha vanskelige samtaler med de involverte.
 4. Kommuniser at det er roller som forsvinner, ikke enkeltpersoner.
 5. Ha svar på viktige spørsmål som: Hvordan skal vi si farvel til alle? Hvordan jobber vi med de som er igjen? Hvem blir de nye settene i gruppene?
 6. Til dine nøkkelmedarbeidere som ikke er berørt av oppsigelsene, kan du gi litt forhåndsinformasjon slik at de føler seg trygge før du varsler de andre.
 7. Ta en titt på teamets stillingsbeskrivelser og oppdater for den nåværende og nye organisasjonen, slik at du kan argumentere for rollene du vil beholde i gruppen.
 8. Vær til stede når nedskjæringene varsles.
 9. Ikke snakk med en utenforstående om hva som skjer.
 10. La nedbemanningsperioden ta den tiden den tar. De som er igjen i organisasjonen, må få lov til å være i følelsene sine i den turbulente perioden. Selv om du har visst hva som skjer i nesten to måneder, og dermed hatt tid til å behandle informasjonen, er det nytt for alle andre.
 11. Sjekk ut om det finnes muligheter for eventuell omskolering for de som blir sagt opp.
 12. Planlegg for et farvel og en god slutt.

Les også rekrutteringsveileder fra A-Å

Rekrutteringsveileder - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes Kilde: chef.se Illustrasjon: Istock.com