På samme måte som at musklene blir utsatt for stress når vi trener, blir kroppen og hodet også utsatt for stress på jobben. Det er derfor feriene blir nøkkelperioder for restitusjon. Nå nærmer (jule)ferien seg, og det betyr at du har en mulighet til å hente deg inn igjen, og gjøre deg klar for nye prestasjoner. Det blir lettere hvis du klarer å ta ferie med god samvittighet.

Her er seks arbeidsvaner som gjør at du kan komme dit.

1. Jobb målrettet

Hva er de viktigste målene for deg å nå før du tar (jule)ferie? Et tips er å bryte målene ned i ukemål. Hva skal du ha nådd innen innen 21 desember.

Hvilke aktiviteter er viktige for å nå målene dine, og hvilke haster? Forfatteren av boken «Tyranny of the urgent», Charles E. Hummer, skildrer en tendens hvor vi bruker mesteparten av tiden vår på ting som haster. Han kaller dette fenomenet for «Hastverkets tyranni». Det vil si at vi bruker mye tid på ting som er viktig og som haster. Videre bruker vi en del tid på ting som ikke er viktige, men som haster. Resultatet blir at vi ofte glemmer de sakene som er viktige, men som ikke haster. Det er typisk her strategisk arbeid og planlegging ligger.

Viktig og
haster

Viktig og
haster ikke

Ikke viktig,
men haster

Ikke viktig,
og haster ikke

Avhengig av hva som er viktig for deg, kan du bruke figuren over til å sortere dine arbeidsoppgaver. Da kan du sørge for at de viktige oppgavene, som ikke haster, også blir ivaretatt!

2. Lag en timeplan

Enten du bruker en fysisk to-do liste, eller setter aktivitetene inn i kalenderen: Angi tidsfrister for hver oppgave, og beregn hvor mye tid som vil kreves for å fullføre oppgaven. Pass på at du avslutter én oppgave, før du begynner på en annen. Hvis du vet at det alltid kommer en rekke uanmeldte oppgaver som stjeler tid, sett av plass til disse oppgavene i kalenderen. Et eksempel er å sette av to timer om dagen til uforutsette oppgaver.

Marschall Goldsmith skriver i sin bok "What got you here, won't get you there" at mange ledere bruker mye tid på å lage stadig nye to do-lister. Det de ikke bruker mye tid på derimot, er å finne ut av hva de faktisk ikke trenger å gjøre. Hans tips er derfor å tenke seg nøye om, og skrive ned alle de tingene du ikke trenger å gjøre i en "Not to do-list". Det er ofte de aktivitetene som ikke er viktige, og som ikke haster. Da får du frigjort tid og energi!

3. Lær deg å delegere!

Mange ledere ender opp som en flaskehals for produktivitet fordi de aldri lærer seg å deleger, men insisterer på å gjøre alt selv. Det er vanskelig å lære seg å delegere ansvar. Hvorfor? Fordi vi ser de kortsiktige fordelene ved å gjøre ting selv. Vi vet at ting blir gjort på den måten vi vil at de skal gjøres, det går raskere å gjøre det selv enn å delegere, og vi er sikre på at kvaliteten er på topp. På den andre siden er delegering kjernen i lederskap. Det innebærer å gi en medarbeider ansvar for oppnåelse av et bestemt resultat, samtidig som at du gir personen myndighet til å ivareta dette ansvaret. Resultatet vil bli at du får frigitt tid til mer overordnede og viktigere arbeidsoppgaver og ikke blir så bundet opp i detaljer. På lengre sikt skaper dette en utvikling av dine medarbeidere slik at de blir mer selvdrevne og produktive – hvilket igjen skaper bedre resultater.

4. På slutten av arbeidsdagen, se over neste dag

Sett av 10 minutter på slutten av arbeidsdagen til å se over og planlegge dagen etter. Ofte blir vi stresset fordi vi føler vi ikke har kontroll. Når du setter deg ned med faktaene, og får en oversikt over aktivitetene, eller oppgavene du må gjøre framover, vil det hjelpe deg å overvinne eventuelt stress og uro.

5. Planlegg oppstarten

Sørg for å ha planlagt hva du skal gjøre første uken etter ferien, før du tar (jule)ferie. Dette gjør at du unngår et effektivitetstap i januar, samtidig som det bidrar til å gi deg ro – slik at du kan ta (jule)ferie med god samvittighet!

6. Når du tar ferie, lev i dag!

Når du har tatt ferie, forsøk å leve i dag, nå.. Fokuser på situasjonen der og da, og ikke la deg stresse av ting du skulle ha gjort, eller ting du skal gjøre når du kommer tilbake på jobb. Hvis du får tanker, eller ideer som er jobb-relatert, noter dem heller ned i en notatliste.

Kim Leinan .jpg
Av: Kim Leinan for Leadership Monthly