Generøsitet i ledelse inkluderer å gi noen en sjanse og å gi andre en grunn til å ønske å jobbe for deg. Det innebærer å gi andre handlingsrom, tillatelse til å gjøre feil, kreditt for sine ideer og all informasjonen de trenger for å gjøre en god jobb. 

En generøs leder delegerer ikke bare rutinearbeid, men verdifullt arbeid i form av utvikling og vekst for andre. Dette er ledere som gjør at vi ønsker å komme oss ut av sengen om morgenen og gå på jobb for å gi den personen det aller beste vi har å tilby.

Mens generøsitet er altruistisk, får du allikevel noe igjen fra det: utbytte i form av velvilje, et overskudd av samarbeid og gleden av å se andre lykkes. Å gi er til syvende og sist å dele. Det er som å bygge en muskel. Det krever øvelse og utholdenhet, og når det blir naturlig for deg, vil du fremstå som en sterkere leder.

Her er noen praktiske tips for å forbedre din generøsitet:

1. Gi folk en følelse av betydning

Forskning viser at 55 prosent av arbeidstakere har "å gi folk en følelse av betydning" som nummer én når det kommer til å bygge tillit på arbeidsplassen. Hvilke små handlinger kan du gjøre for å få folk til å føle at arbeidet de gjør, er viktig, og at de som mennesker er viktige for teamet ditt?

2. Gi tilbakemelding, ikke kritikk

Hvis det å gi hyppig kritikk er din lederstil, tenk over dette: er motivasjonen din ekte, eller vil du oppnå noe? Reflekterer du over hvordan du kan gi tilbakemeldingen uten å «tråkke på» personen?

3. Gi anonymt

Ekte generøsitet er å gjøre noe for noen uten at de er klar over det. Tenk på en person du kan hjelpe ved å plante et karrierefremmende frø på deres vegne – kanskje si noe positivt om arbeidet deres til noen i toppledelsen?

4. Vit når du skal tilgi

Det å ha hevngjerrige tanker, skader bare deg selv. En generøs person kjenner ingen bitterhet. Hvem trenger du å tilgi? Hva trenger du for å gi slipp?

5. Gi oppmuntring

Velg ut noen som trenger oppmuntring, og gi dem det. Noen mennesker har aldri fått oppmuntring i hele sitt liv, hverken fra lærere, ledere, og ikke engang fra foreldre.

6. Gi mulighet

En av de mest verdifulle gavene vi kan gi noen, er å gi dem en sjanse. Er det noen som du kan gi en ny sjanse til å vise hva de kan? I så fall, hvilke aktive skritt kan du ta for å skape de rette forholdene for at de skal lykkes?

7. Del din kunnskap og erfaring

Hvilken kunnskap, ekspertise eller beste praksis kan du dele med andre som en måte å berike dem på? For inspirasjon, les om andre ledere som praktiserer undervisning i organisasjonen – til alles fordel.

8. Gi moralsk støtte

Offentlige taler er blant de største fryktene for svært mange. Neste gang du deltar på en presentasjon fremført av et engstelig teammedlem, gi dem moralsk støtte. Avstå fra å sjekke mobiltelefonen, men se på personen og nikk bekreftende. 

Les også temaserien: Teamledelse fra A-Å

Tekst: Cecilie Hammernes  Kilde: mindtools.com  Foto: Istock.com