Fokuset må være å skape en sunn, fremoverlent og forbilledlig arbeidskultur, hvor kollegaer stiller krav til hverandre, - men hvor man alltid «ser seg selv i speilet» først.

Her er «10 bud» som kan bidra med å fremme redelighet på en arbeidsplass:

  1. Ha integritet. Vær tro mot deg selv, og vis hvem du er.
  2. Vær ærlig. Både mot deg selv og omgivelsene dine
  3. Si alltid sannheten. En løgn kommer sjelden alene, og den fører aldri noe godt med seg.
  4. Tørr å stå for noe. Si din mening. Men vær konstruktiv.
  5. Imponer andre med hvem du faktisk er. Ikke som en andre ønsker du skal være.
  6. Le med kollegaer, ikke av dem. Respekter hverandres forskjelligheter.
  7. Ikke baksnakk andre. Fremsnakk hverandre, - eller la være å si noe.
  8. Stå opp for hverandre. Bry deg. Aldri aksepter at noen rundt deg har det vondt.
  9. Meld fra hvis en kollega eller leder gjør noe galt eller ulovlig.
  10. Gå alltid foran som et godt eksempel. Ha som hovedregel, - "Gjør som jeg gjør – for det er det samme som jeg sier".
Les også: 

 

Tekst: Bjørn Druglimo.

Han har jobbet 17 år i politietaten, og nå er nå vare hovedverneombud. Han har variert leder - og yrkeserfaring fra både Forsvaret og politiet, og har også tatt en del lederutdannelse ved siden av jobben som politi. Bjørn er opprinnelig sambygding av Nils Arne Eggen, og er - som sine gamle fotball-lærer på videregående skole - særdeles opptatt av at vi alltid må forsøke å finne «Godfoten» til hverandre. Det være seg på fotballbanen, arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Bjørn er også "brennende" engasjert i kampen for et varmere og mer rettferdig verdenssamfunn, og bruker ofte "sin penn" for å sette ord på hva han mener og føler.

bjørn.jpg