Alle arbeidsplasser trenger et godt lederskap og et godt medarbeiderskap. Vi må bare bry oss mer om hverandre, gi mer av oss selv og gjøre hverandre gode. Vanskelig? Det gjelder egentlig bare "å hoppe i det"

Her er "10 bud" som kan hjelpe til å skape et godt arbeidsmiljø: 

  1. Gå inn døra på arbeidsplassen med et smil rundt munnen. Husk at godt humør er farlig smittsomt.
  2. Bestem deg for å gripe dagen, i stedet for at den griper deg.
  3. Tenk mest mulig positivt. Det er nok av andre i verden som tenker det motsatte.
  4. Gå på jobb med mål om å prestere best mulig i samspill med dine ledere og kollegaer. Gjør hverandre gode og kjenn på stoltheten over å tilhøre et godt arbeidsfellesskap.
  5. Snakk med hverandre – og ikke om hverandre.
  6. Ta deg tid til å se kollegaene dine i øynene – si hei – og spør hvordan de egentlig har det. Vis interesse og lytt til det de sier.
  7. Ta vare på medarbeiderne dine. Legg bort papirarbeid - ta en hilserunde – og gi dem ros og et klapp på skuldra. Vis at du bryr deg. Det betyr mer enn ord kan beskrive.
  8. Ta vare på lederne dine. De har også behov for støtte og omsorg. Husk at sammen er vi sterke.
  9. Vær konstruktiv i dine tilbakemeldinger. Vi gjør alle feil, og målet må være å gi gode råd for å hindre at det skjer igjen.
  10. Husk alltid at vårt arbeidsmiljø er vårt felles ansvar.

Meg selv - bilde Bjørn Druglimo.jpg

Tekst: Bjørn Druglimo.

Han har jobbet 17 år i politietaten, og nå er nå vare hovedverneombud. Han har variert leder - og yrkeserfaring fra både Forsvaret og politiet, og har også tatt en del lederutdannelse ved siden av jobben som politi. Bjørn er opprinnelig sambygding av Nils Arne Eggen, og er - som sine gamle fotball-lærer på videregående skole - særdeles opptatt av at vi alltid må forsøke å finne «Godfoten» til hverandre. Det være seg på fotballbanen, arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Bjørn er også "brennende" engasjert i kampen for et varmere og mer rettferdig verdenssamfunn, og bruker ofte "sin penn" for å sette ord på hva han mener og føler.