Effektive teamledelsesevner er avgjørende fordi de får ansatte til å føle seg mer produktive og motiverte. En utmerket leder tar seg tid til å lytte til og gjennomføre tilbakemeldinger fra ansatte etter behov, og gå foran med et godt eksempel.

Bortsett fra å skape et positivt arbeidsmiljø og sørge for at alle teammedlemmer er tilpasset teamets og organisasjonens mål, er det andre fordeler med effektiv teamledelse. Her er tre grunner til at effektiv teamledelse er viktig.

1. Kan føre til lykkeligere ansatte

Når ansatte føler seg lykkelige og verdsatte, kan selskapets markedsverdi og økonomiske resultater øke, ansattes ønske om å bli kan stige, det er ofte en høyere kvalitet på kundeservice, og som et resultat blir kundene mer lojale. For å øke ansattes lykke, kan ledere:

  • Oppmuntre til og handle på tilbakemeldinger fra ansatte – dette viser teammedlemmer at deres stemme betyr noe.
  • Prioriter balanse mellom arbeid og fritid – Overarbeidede ansatte står i fare for utbrenthet. Oppmuntre ansatte til å gå fra kontoret i tide, eller ha en mer fleksibel arbeidsplan.
  • Vær åpen – kommuniser åpent om egne feil og mangler, hva du har lært, resultater og så videre.

2. Mer produktive ansatte

Med effektiv teamledelse kan du forme en kultur der de ansatte trives. Kultur har en sterk innvirkning på deres evne til å gjøre sitt beste. Her er noen måter ledere kan forme kulturen på:

  • Delta – Ved å delta på arrangementer, vise engasjement for teamfremgang og få kontakt med ansatte på et personlig nivå, vil teammedlemmer ønske å bidra til teamets mål.
  • Anerkjenn for å gjøre, ikke oppnå – I stedet for å vente på resultatene av en oppgave, gi positiv tilbakemelding for å fullføre den.
  • Definer mål sammen – Ha åpne diskusjoner om selskapets høyere mål, slik at de vet hva som er viktig, og hva som ikke er det. Bestem i fellesskap hva som er verdt å fokusere på, og hvordan dere skal nå disse målene sammen.

3. Kan redusere gjennomtrekk

Når en ansatt slutter, koster det mye å erstatte denne personen. Derfor er det svært viktig at ledere har fokus på å ansette de riktige personene for sin virksomhet. Her er noen tips for å velge ditt neste teammedlem:

  • Finn ut om de vil passe inn – Før du intervjuer, forstå hva slags person som passer best til din kultur. I intervjuet, finn ut av kandidatens verdier eller mellommenneskelige ferdigheter og vurder om de passer inn i teamet ditt.
  • Ansett sakte – Er du for rask, kan du ende opp med å ansette noen som ikke passer godt nok. Ta deg god tid, vær selektiv og vent på riktig person.
  • Få kandidater til å møte teammedlemmer – å la ett eller to teammedlemmer intervjue kandidater vil vise om de vil passe inn med resten av teamet ditt.

Les også temaserien: Teamledelse fra A-Å

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Monday.com