Når du eller teamet ditt prøver nye ting, kalles det eksperimentering. Læring fra eksperimenter er avgjørende for bedriftens vekst, derfor er det viktig å få hver enkelt medarbeider til å føle seg psykologisk trygge til å ta smarte risikoer.

Post mortem

Det er mye positivt snakk om fiasko: «Fiasko er bra, la oss lære av feilene våre!» Men det er ikke lett å virkelig ta til seg alt det positive om fiasko med mindre man har et sammenhengende rammeverk. For hver gang man gjør feil, bør ledere gjøre en grundig post mortem, enten det var produktivt eller ei, for å sikre at det ikke gjentar seg.

Det er ikke slik at en post mortem må ta mye tid, men den bør være grundig. Den bør være analytisk, og man bør se nøye på de forskjellige fasettene av feilen for å forstå nøyaktig hva som skjedde og hvorfor, og dermed forhindre at den samme feilen skjer igjen.

Smarte eksperimenter

Hvis du har en kultur som tillater feil, betyr det at du strekker deg og prøver å innovere. Men stort sett blir ikke fiasko belønnet, og folk vil heller gjøre alt annet enn å mislykkes. En løsning på dette kan være å snakke om fiasko, ikke som feil, men som eksperimentering. Men vi må være pro-smarte; smarte feil er resultatet av smarte eksperimenter.

Smarte eksperimenter er de som skjer i nytt territorium, i jakten på et mål som er i samsvar med virksomhetens verdier, med en hypotese du har gått nøye gjennom. Det er slike eksperimenter og fiaskoer vi må ta imot med åpne armer. De lar oss raskt finne ut hva vi skal prøve neste gang. 

Eksperimentene i selskapet ditt som er i kjent territorium, bør være satt opp for å gjøre feil ekstremt sjeldne. Den aller beste praksisen er ikke å aldri gjøre en feil, men å fange opp og korrigere dem raskt, og da også fokusere på smarte eksperimenter i nytt territorium – som er det vi ønsker å se mer av.

Tren på risiko

Ingen av oss ønsker at flyselskap skal være komfortable med fiasko. Men likevel kan grunnen til at flyselskapene har en ekstraordinær rekord når det gjelder suksess og sikkerhet, være fordi de er villige og i stand til å snakke om fiasko. Feilene de tolererer, skjer i simulatoren. Det er trening, og de legger mye vekt på å si ifra tidlig for å forhindre at noe verre skjer. De er ikke intolerante mot svikt, men mot store ulykker.

Det er derfor vi må være veldig tolerante overfor virkeligheten av menneskelige feil, slik at vi kan fange opp og korrigere, trene og tillate folk å ta den typen risiko og eksperimenter i trygge omgivelser som i simulatoren – ikke i utførelsen av de virkelige oppgavene.

Uproduktiv vs. produktiv fiasko

I kjent territorium der vi har en prosess eller en formel for å få resultatet vi ønsker, er det best å bare holde seg til den prosessen og formelen. For noen år siden var det en Citibank-ansatt som gjorde en liten menneskelig feil og overførte 800 millioner dollar til feil kunde, penger de ikke fikk tilbake. Dette var en grunnleggende uproduktiv feil, og ikke noe en bør feire.

En produktiv fiasko er en fiasko hvor vi får ny og nyttig kunnskap som hjelper oss med å gå videre i å skape den typen verdi vi prøver å skape i vårt marked, for våre kunder. Man oppdager noe som man ikke kunne ha oppdaget uten eksperimentet.

Å ta smarte risikoer innebærer å vurdere og håndtere risiko på en effektiv måte. Her er noen trinn du kan følge:

Identifiser risikoene: Først må du identifisere potensielle risikoer. Dette kan være alt fra økonomiske risikoer til operasjonelle eller strategiske risikoer.

Vurder risikoene: Når du har identifisert risikoene, må du vurdere dem. Dette innebærer å vurdere sannsynligheten for at de vil oppstå, samt potensielle konsekvenser.

Velg håndteringsstrategi: Det er fire hovedstrategier for å håndtere risiko: unngå risiko, dele risiko, redusere (modifisere) risiko, og akseptere risiko.

Unngå risiko: Noen ganger kan det være formålstjenlig å stoppe et prosjekt eller en arbeidsoppgave dersom risikoen vurderes som for høy.

 Dele risiko: Forsikring er den vanligste formen for deling av risiko.

Redusere (modifisere) risiko: Dette kan innebære å endre hvordan du utfører en aktivitet, eller å implementere nye prosedyrer for å redusere sannsynligheten for at en negativ hendelse vil oppstå.

Akseptere risiko: I noen tilfeller kan det være mest hensiktsmessig å akseptere en viss grad av risiko. Dette kan være tilfelle når potensielle fordeler oppveier potensielle ulemper.

Implementer tiltakene: Når du har valgt en strategi, må du implementere de nødvendige tiltakene for å håndtere risikoen.

Overvåk og gjennomgå: Risikostyring er en kontinuerlig prosess. Du må regelmessig overvåke og gjennomgå dine risikostyringsstrategier for å sikre at de fortsatt er effektive.

Husk at det alltid vil være en viss grad av usikkerhet når du tar beslutninger, men ved å følge disse trinnene kan du ta mer informerte og "smarte" risikoer.

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org