Eierskap til formål

Gode ​​ledere er måldrevne. De vet hva de skal gjøre, og hvorfor de gjør det. Når folk i teamet ditt vet hensikten bak den jobben de gjør, vil de motiveres i større grad og med det yte enda mer. Når dere jobber med et prosjekt, ser du på det som bare en jobb, eller som et felles mål dere skal oppnå sammen? Fortell medarbeiderne hvorfor det er viktig, og hva de kan få ut av det.

Les ogå: Teamledelse - ledernytt.no

Økonomisk mestring

Effektive bedriftsledere trenger et visst nivå av økonomisk mestring. Jo mer du forstår av de reelle kostnadene i bedriften, desto sterkere blir beslutningene du tar. Veksten til enhver virksomhet er sterkest påvirket av lederens psykologi. For å kunne bygge en lønnsom virksomhet, må du ha kapasitet til å vokse samt opprettholde din kunnskap og positive innflytelse på organisasjonen du leder.

Les også: Få større innflytelse og oppnå mer! - ledernytt.no

Gir ros til andre

Gode ​​ledere finner stadig måter å hedre sine medarbeidere på og feire suksessen deres. De forstår at det bare er én ting som gjør folk lykkelige på lang sikt, og det er fremgang.

Fokuserer du ofte på det folk ikke klarer å oppnå? Eller ser du seirene deres og hedrer dem offentlig? De beste lederne vet å gi tilbakemeldinger privat og rose offentlig – og i tillegg gi ros underveis i prosessen. Hvis du venter med å gi ros til det endelige resultatet er oppnådd, kan du oppleve et dårligere resultat siden vedkommende kanskje ikke var motivert eller trygg nok.

Sett pris på fremgang hos deg selv og fremgang hos andre. Dette er også motgiften mot følelsen av overveldelse som så mange mennesker føler når oppgaven blir for stor. Vær på en konstant og uendelig søken etter det gode som folk oppnår.

Les også: Er du en raus leder? - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Tonyrobbins.com