Hvis dine ansatte føler at de er under konstant overvåking, er det mindre sannsynlig at du beholder dem. Når det gjelder sporing av arbeidstakerproduktivitet, spesielt i eksterne eller hybride arbeidsmiljøer, er noen overvåkingstaktikker bedre enn andre.

Hvilken lederstil har du?

Noen ledere har en teori om at arbeidstakere som standard er umotiverte, noe som betyr at de krever mye tilsyn og strenge regler. Andre derimot, hevder at folk er iboende motiverte, at de ønsker å finne en følelse av mestring i jobbene sine – slik at de fungerer på en arbeidsplass med mindre kontroll og innblanding.

Hvis lederstilen din er preget av å tro at folk er late, kommer du til å skape et miljø med lav tillit og mye stress og angst – noe som vil redusere folks prestasjoner. Ditt konstante kontrollbehov og overvåkingsstil er derfor ikke løsningen. Samtidig er det en gang slik at ledere faktisk må kunne sikre at de ansatte holder seg på sporet for å kunne nå organisasjonens mål. Dette kan gjøres effektivt med mer etiske taktikker som til og med kan øke produktiviteten i det lange løp.

Opprett en innsjekkingsrutine

God kommunikasjon på arbeidsplassen krever toveis tillit. Det kan ta tid å utvikle den tilliten, men å skape en jevnlig innsjekkingsrutine med dine ansatte – daglig eller ukentlig – kan hjelpe. Det bør være en mulighet for både arbeidsgiver og arbeidstaker til å si: «Dette er hva jeg gjør. Er det dette du vil?» Del hva som går bra, og hva som ikke går så bra. På den måten kan du identifisere eventuelle problemområder som kan skade produktiviteten – samt løse dem.

Innsjekkinger kan være en én-til-én-prosess, men gruppeinnsjekkinger kan også bidra til å utvikle et mer samarbeidende og teamorientert miljø. Individuell innsjekking kan føles som å gå til rektor på skolen, men når du deler det du jobber med som en gruppe, er det mer felles.

Les også: Hvordan gjenkjenne og håndtere de seks mest ødeleggende kommunikasjonsmønstrene - ledernytt.no

Gjør målsetting til en samarbeidsprosess

For å spore produktivitet bør ledere etablere klare mål og forventninger i samarbeid med teamet. Etter hvert som målene blir satt, bør det være en pågående samtale om hvordan det går. Ledere kan spørre: «Hva er barrierene som står i veien for å nå disse målene?» Dette kan være utfordrende når ansatte ikke føler at de kan være åpne om utfordringer de møter på, og derfor kan det være nyttig å ta i bruk kanaler for tilbakemelding. Plattformer som Questback eller AllVoices tilbyr anonymitet, noe som gjør det lettere for ansatte å uttrykke bekymringer som kan påvirke arbeidet deres.

Til syvende og sist er slike menneskelige interaksjoner – i motsetning til maskinovervåking – bra for virksomheten. Når du bygger et forhold til de ansatte gjennom god kommunikasjon, føler de at de virkelig er en del av virksomheten din.

Les også: Hemmeligheten bak produktivitet - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Inc.com