For å lede andre er det strengt nødvendig at vi kan lede oss selv. Det begynner med oss selv og at vi er i balanse. Hvis du ikke har energi til det eller kapasitet til å lytte fordi du er så stresset, blir du ingen fremragende leder. Du må definere din rolle som leder eller mentor, og spørre deg selv om du gjør det som skal til for at du er tilstede for andre.

Kapasitet til å lytte

Det hjelper ikke å lytte, hvis du ikke hører etter eller husker det som blir sagt. Da risikerer du det motsatte; at noen husker deg som fraværende. Fremragende ledere eller mentorer har god hukommelse og vet hvordan de skal fokusere og gå i dybden, slik at de virkelig forstår det som blir sagt. Noen har sterke intuitive egenskaper. Andre trenger å trene mer teknikk. Kanskje er de utålmodig eller stresset. Teknikk hjelper da godt på vei.

Gode ledere forstår uten å kritisere. Det begynner med en sterk vilje til å forstå. Det finnes ulike type ledere. Her snakker vi om ledere som ønsker å være en drivende motivasjonsfaktor og støtte for andre i hverdagen. En synlig og tilstedeværende leder. Da er det viktig å føre med balanse, og evaluere egen bruk av energi.

Les også: Selvutviking - La visjonen vise vei!

Emosjonell støtte viktig for alle

En leder trenger å forstå hvordan han eller hun samler energi. Vi har ulike energikilder: 1) den fysiske via riktig kosthold, luftkvalitet og mosjon, 2) den mentale med riktige og konstruktive tanker og 3) den emosjonelle og omgås mennesker som vil deg vel og er oppriktig glad i deg. Dyktige ledere har ofte stått frem og fortalt hvor viktig det var for dem med familien som støtte. Dette er et viktig poeng. Emosjonell støtte er viktig for alle.

«Det store ledertalentet har kanskje 50 prosent av lederne i dag, men det er ikke bare enkelt å være leder. Vi har lett for å rette kritikk mot ledere, men vi må også huske på at det er krevende å være leder.

De blir ofte dradd mellom ulike målsetninger og krav i hverdagen, som krever høy grad av fleksibilitet. Vi må også kunne være fleksible for å forstå hvor krevende det kan være å være leder»

Amund Fjeldstad

Bring delene sammen

I teambuilding brukes gjerne personlighetstester for å se etter ulike utgangspunkt og hva som gjør et team effektivt og solid. Vi kan ha ulike preferanser. Noen liker mye inspirasjon, andre er mer opptatt av kvalitet, mens en tredje kan vektlegge hva som konkret blir gjort og at det er et «produktivt» tempo. Et solid team består av ulike deler og samarbeider godt om forskjellene- alle tar sin del av ansvaret og respekterer andres styrker. Istedenfor å henge seg opp i mangler og bagateller, fokuseres det på styrke, metode, prosess og resultat. Hver enkelt del utgjør helheten og den totale summen av resultater. En kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd.

Balanse handler om at de ulike delene blir samlet til en helhet. Dette gjelder også på et personlig nivå. Gjerne omtalt som «Livshjulet» i coaching. Core Being skriver for eksempel at livshjulet hjelper deg å se hvor balansert livet ditt er og hvor tilfreds du er på disse livsområdene:

 • Karriere/jobbutvikling
 • Penger (din totale økonomiske situasjon)
 • Helse (fysisk og psykisk)
 • Venner og familie
 • Kjærlighet/romantikk
 • Personlig utvikling
 • Moro og avkobling (ferie, hvile, hobbyer, fritid, morsomme aktiviteter)
 • Fysiske omgivelser (hjemme, på arbeidsplassen)

Når vi er i balanse har vi mer å gi til andre. Når alle delene blir til en helhet og alt er til stede, kan energien nå et mye høyere nivå. For å holde et høyt tempo trenger man mye energi. Man må være bevisst hva som gir energi og hva som tapper oss for energi, og sørge for at regnskapet er under kontroll.

Les også: Målsettingsarbeid i virksomheter

Skynd deg langsomt

Forfatteren og foredragsholderen Carl Honorè, har skrevet boken «Slow» og opprettet «The Slow Movement» som en motreaksjon på rotteracet. Han mener det handler om å skynde seg langsomt. Hva er The Slow Movement?

It is a cultural revolution against the notion that faster is always better. The Slow philosophy is not about doing everything at a snail’s pace. It’s about seeking to do everything at the right speed. Savoring the hours and minutes rather than just counting them. Doing everything as well as possible, instead of as fast as possible. It’s about quality over quantity in everything from work to food to parenting.

«Less is more», er det noe som heter. Som oftest bruker vi for mye tid på ting som ikke har stor verdi, og for lite på det som virkelig betyr noe. Så hvis du holder noenlunde balanse i «energibudsjettet» ditt, så er du på god vei til å maksimere egen foretaksomhet og lederposisjon- enten du leder deg selv eller andre, eller begge deler.

 • Husk å stille følgende spørsmål jevnlig:
 • Hva tapper deg for energi?
 • Hva gir deg energi?
 • Hva gjør du mest og minst av? Hva blir balansen?

De fleste liker gode og inspirerende samtaler. Det kan gi masse god energi. Likevel bruker vi ofte mer tid på administrasjon enn gode samtaler. «Må gjøre»- oppgavene stopper ikke opp selv om vi ikke liker dem. Sørg likevel for å legge administrative oppgaver til et tidspunkt der de ikke forstyrrer energigivende sosialt arbeid. Sørg for at sosialt arbeid og motivasjonsarbeid der du inspirerer og motiverer andre, er første prioritet.

LES OGSÅStayerevne - her får du oppskriften til å ikke gi opp!

Et godt råd fra Jim Rohn:

 Run the day, or it will run you.

Some will be masters of their time, and some will be servants. To master your time, you must have written goals for each day that you keep with you at all times. It helps to create each day's list the night before. Prioritize your goals for the day and constantly review them. Don't let the minor activities distract the major—the ones that hold the keys to your success.

Ta kontroll. Less is more.

Tekst: Anne Marie Monsen