Hva kan vi lære fra OL og de som går for gull?

Mental trening blir en stadig viktigere del av det å kunne skape topp prestasjoner. En viktig del er å skape et mentalt bilde eller flere (som en film) av hva vi ønsker å oppnå. Lance Armstrong brukte for eksempel flere treningsdager på å ”se” seg selv sykle en etappe i fjellene i Tour de France. Ved å trene på denne måten ”programmerer” man sinnet på en måte som fører til at når man kommer til den aktuelle situasjonen, vil kroppen styre mot det som vi har visualisert. Tanker og indre bilder er som arbeidstegninger vi plasserer i underbevisstheten. Vår evne til å lykkes, er et produkt av disse tankene og bildene. Derfor vil aktive visjoner som skaper langsiktige resultater, hjelpe oss med fremdriften. Ved å bruke bilder bygger man bro mellom ideer. Det bedrer kommunikasjonen mellom bevisstheten og underbevisstheten, som aktivt støtter våre handlinger. Å skape seg en visjon kan være et viktig bidrag for å lykkes med det man ønsker.
- Visjoner er sterke og virkningsfulle fordi de er et samarbeid mellom hjerte og hjerne.
- Visjoner setter oss i stand til å utforske muligheter og gi oss fremtidsretning, noe å styre etter.
- Visjoner er motiverende, overbevisende og har en magnetisk tiltrekningskraft.

"Alt hva menneskets sinn kan forestille seg og tro på, kan det gjennomføre"

Napoleon Hill

Mange ledere forstår behovet for visjoner, men mangler kanskje en dypere forståelse for hva det betyr, og ikke minst hvordan man arbeider med visjoner. Det brukes mye energi på selve formuleringen av visjonen, ordene, men lite fokus på å ”se for seg visjonen”, leve seg inn i visjonen, det er her kraften ligger. På samme måte som en idrettsutøver trener mentalt på å visualisere (se seg selv gjennomføre og lykkes), må man aktivt bruke visjoner for at de skal få kraft. Mange gjør et skippertak, lager en visjon, og så tror man at jobben er gjort. Det er da det viktige arbeidet starter, nemlig å gi kraft til visjonen, holde den levende, sørge for at den virker langsiktig. For at en visjon skal virke samlende, motiverende for oss selv (personlig visjon) og andre i selskapet (felles visjon) må den holdes aktiv. Som i idretten, man må SE, HØRE, FØLE - leve seg inn i visjonen. Det gir motivasjon og drivkraft. Samtidig må den gjentas så ofte som mulig, jo mer vi fokuserer mot det vi ønsker, dess større er sannsynligheten for å lykkes.

Øvelse; Utvikle en visjon for deg selv som leder!

forsterke en personlig visjon. Sett deg et sted hvor du kan sitte i fred og ro, hvor du sitter godt og avslappet. Lukk gjerne øynene og still deg selv spørsmålene under i hver av kategoriene, omgivelser, handlinger, evner og ferdigheter, holdninger og verdier, visjon.
Mine omgivelser
• Hva er viktigst for meg med mine omgivelser, det miljøet jeg er i, nå og fremover?
• Hvordan skulle mine optimale omgivelser være, hva er viktigst rundt meg?

Mine handlinger

• Hva ønsker jeg å gjøre av konkrete handlinger i mitt arbeide, nå og fremover?
• Hvilke konkrete handlinger fra morgen til kveld gir meg energi, glede, mening, og tilfredsstillelse som leder?

Mine evner og ferdigheter

• Hvilke ferdigheter har jeg i dag, og hvilke ferdigheter tror jeg det er behov for som leder i fremtiden?
• Hva er mine sterke sider og hvordan ivaretar og utvikler jeg disse?
• Hva kunne jeg eventuelt fokusere på å utvikle videre, som jeg har lyst til og tror kan være nyttig fremover?

Mine holdninger og verdier

• Hvilke verdier er viktige for meg som leder, og hvorfor er de viktige?
• Hva ”brenner” jeg for nå, og hva kunne skape entusiasme i fremtiden?
• Hva vil være viktig for meg fremover - innerst inne?

Min visjon