Men det er et paradoks at de slik reduserer seg selv til statister, når vi vet at hele 93 prosent av vår troverdighet i en presentasjon handler om de nonverbale signalene, om engasjement, mimikk og kroppsspråk.

De fleste bruker ikke PowerPoint som et supplement, men som et substitutt når de skal presentere. Og de krydrer ikke presentasjonene med slides, de peprer dem! Og det pepres overalt! På skole og universitet, i forskning og næringsliv. Vi bruker det så mye at vi tror en presentasjon er synonymt med PowerPoint. Ja, vi har blitt så vant til presentasjoner uten dialog, øyekontakt, nærvær og engasjement, at vi ikke forstår hvorfor vi kjeder oss slik at det blir fristende å heller surfe på Ipaden. Nå begynner stadig flere å stille spørsmål om vår utstrakte bruk av PowerPoint rett og slett er et hinder for kommunikasjonen. Tiden er overmoden for å ta ordet og kroppsspråket tilbake, slik at vi selv kan spille hovedrollen i vår egen presentasjon. For hvis vi skal engasjere vårt publikum og få dem dit vi vil, må vi våge å ta skrittet ut av skyggen og inn i rampelyset.

Inn i rampelyset

Vi må tørre å bruke oss selv som verktøy, og stole på ordenes appell og kroppsspråkets kraft. Skal vi klare å begeistre andre, må vi først klare å vekke begeistringen i oss selv, noe vi kan gjøre ved bevisst bruk av kroppsspråk. Som en skuespiller kan vi lære hvordan vi gjennom ytre gester kan framprovosere følelser i oss selv, for så å overføre dem til andre. Gjennom gestene kan vi klare å framstå akkurat slik vi selv ønsker, for kroppsspråket lurer både vår egen hjerne og publikum til å tro at vi er slik. Og gradvis vil vi til slutt også bli slik, fordi vår egen tankegang blir endret. Fake it until you make it, until you become it! Ved å bruk gester som gir deg kontroll over nervene, vil hjernen tro du er trygg og du vil framstå som troverdig. Bruk av et dominant kroppsspråk vil for eksempel få hjernen til å produsere mer testosteron, og du vil da ikke bare framstå som mer handlekraftig, men også bli det. Når vi skal overbevise folk kan selv små, enkle verbale og nonverbale grep ha en langt større effekt på publikum enn den mest avanserte teknologi.

Å ta skrittet ut av PowerPoints skygge er for de fleste et langt skritt ut av komfortsonen, men det er et viktig skritt retning av en kraftfull presentasjon. Å bli god til å presentere er en liten investering, som kan gjøre det helt store utslaget både for små og store bedrifter.

Tove Skagestad er skuespiller, journalist, forfatter og foredragsholder, og holder kurs i presentasjonsteknikk, basert på journalistiske grep og skuespillerteknikker. Hjemmeside: toveskagestad.no

Tove Skagestad.jpg

LES OGSÅ: