Toppidrettssjef, Tore Øvrebø, har gjort sine erfaringer. Det kan være likheter mellom det å være leder i næringslivet og det å være en trener i toppidretten – det dreier seg om å lede folk.

Alltid best

-Treneren som skal oppnå de beste resultatene hos utøverne, må sørge for at han alltid er på sitt beste selv. Han må alltid tenke hva som er best å gjøre og si, for at utøveren skal prestere best mulig, sier Tore Øvrebø. Det samme vil vi måtte kreve av næringslivslederen, som vil oppnå ekstraordinære resultater med sine ansatte. Lederen må finne ut hva hun kan gjøre for å få sine ansatte til å yte maksimalt i neste øyeblikk. Øvrebø deler sine erfaringer og tanker om ledelse, og hva som fungerer best i idretten. Vi ser mange paralleller til næringslivet og skriver her om noen av de vi opplever som mest sentrale.

Helikopter-pilot

Øvrebø sammenligner ledelse med å sitte i et helikopter og ha oversikt over helheten. Innimellom må du fly ned og gå inn i situasjoner. -Du har mange redskaper tilgjengelig som leder og hvert menneske opplever disse forskjellig. Du må kjenne dine utøvere eller ansatte, så du vet hvilke kort du skal bruke, for i møte med mennesker er det avgjørende hvilke redskaper du bruker, når og hvordan du bruker disse. Øvrebø kaller det “It depends-ledelse" som betyr at hvordan du skal opptre som leder, alltid kommer an på det som skjer. Da er det også viktig å vite at mennesker ikke bare responderer forskjellig på forskjellige lederstiler, men mennesker forandrer seg også over tid slik at det som virket bra på en person i går, ikke nødvendigvis gjør det i morgen.

Les også: Hva kan vi lære av verdensbeste fotballspillere?

Ekstreme situasjoner

I idretten er det noen øyeblikk som definerer deg, og det hele er ekstremt. Avstanden fra suksess og mislykkethet er forsvinnende liten, men om man tenker etter, er det også slik i en salgsprosess eller en innovasjon i næringslivet. I leveranseøyeblikket skjer den viktigste læringen og den mest sentrale utviklingen. -Selv på brygga når Olaf Tufte skulle ro seg til OL-gull i Beijing så kunne jeg som trener påvirke og legge til rette. De beste utøverne skal gjøre noe som ingen har gjort før, så du må ha tankegodset til å visualisere noe ukjent til kjent, sier Øvrebø. Hvis en leder ikke håndterer sine egne følelser eller nervøsitet i et slikt øyeblikk, kan det skape en utilsiktet usikkerhet.

Ikke stå i veien

Trenere og ledere er ikke bare tilretteleggere, men også drivere for gode resultater. -Du skal ikke stå i veien for utøverens energi. Det er så mange dedikerte utøvere som har investert mye og er villig til ofre det meste, for å gjøre det bra. Idrettslederen må ha respekt for at utøveren brenner for dette med hele seg, og har investert masse, sier Øvrebø. En idrettsleder kan derfor ikke ha en dårlig dag, de må sørge for at de er optimalt forberedt, slik at de kan improvisere når det uforutsette inntreffer. Utøveren skal få brukt sin energi på det de skal – uten hindringer og med maksimal effekt. På samme måte kan ledere være ydmyke for den jobben de ansatte gjør.

Ydmyke ledere er viktig

-Det kan være en utakknemlig jobb, og man må tåle å ikke være i populær hele tiden. Ydmykhet er en kvalitet som er svært viktig for en som skal lede andre til store prestasjoner. Å tro - og å vise- at man er ikke er årsaken til utøveren eller virksomhetens suksess, men en som drifter og bærer systemet, er viktig for å lykkes som leder, sier Øvrebø, som samtidig understreker at ydmykhet og respekt ikke er det samme som underdanighet. -Å respektere noen er ikke å si det han eller hun ønsker å høre. Respekt er å si det du tenker vil være det beste for utøveren på lang sikt. En god trener eller leder er en person som står i en relasjon til vedkommende som er preget av respekt, utfordringer og utvikling, mens en tjener er noen som blir underdanig. En leder skal aldri være en tjener, sier Øvrebø. Det gjelder også å ta vanskelige avgjørelser; å si fra, stoppe eller holde igjen.

Riktig relasjonsbygging

Når uventede utfordringer plutselig dukker opp, er det relasjonelle grunnlaget man har lagt, essensielt. Relasjonen mellom trener og utøver - eller leder og ansatt - vil da bli forskjellen på om man vinner eller taper. -Det er i uventede situasjoner at en ser hvor stor betydning en leder har. Det er lederens jobb å ruste utøveren eller den ansatte til å prestere optimalt og ta kloke beslutninger, sier Øvrebø. I norsk næringsliv er det fokus på at tillit og trygge relasjoner mellom leder og medarbeider gir resultater. Sammenlignbart i idretten er det viktig at utøveren alltid skal oppleve at treneren er 100 prosent på lag. -Lojalitet til felles mål er en svært viktig, avslutter Øvrebø.

Hva om næringslivslederen i større grad ser på ansatte som utøvere, og fortløpende gjør alt for å legge til rette for deres maksimale prestasjon?

Tekst: Mats Kristensen, Leadership Monthly Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Les også: Idrettspsykologi for ledere