Kontoen er tom

Quanvik påpeker at en ryddig og stabil privatøkonomi ikke bare er viktig for blant annet helse og relasjoner, men også i forhold til karriere.

– Pengeproblemer stjeler mye energi og fokus, og dette kan naturlig nok føre til nedsatt produktivitet. Ansatte som sliter med privatøkonomien, vil ofte oppleve større grad av stress og bekymringer i hverdagen, som igjen kan gå utover den generelle helsetilstanden og evnen til å levere som forventet. Det er noen klassiske utfordringer når det gjelder personlige finansielle problemer hos medarbeiderne. Som blant annet når en ansatt opplever at kontoen stadig blir tom lenge før neste lønn, og dermed regelmessig ber om forskudd. Når en ansatt først har kommet inn i denne vanen, kan det bli vanskelig å bryte ut av den.

– I andre tilfeller kan en ansatt ha havnet i gjeldskrise, som igjen kan føre til mye stress og uro, hvilket ikke er en optimal tilstand å være i dersom en skal ta solide avgjørelser på jobb. Mangel på penger kan i noen tilfeller føre til utsettelse av legebesøk eller annet medisinsk viktig, som kan få langsiktige negative konsekvenser for den det gjelder, samtidig som sykefraværet kan øke. Pengeproblemer kan føre til irrasjonelle avgjørelser med fokus på rask gevinst, fremfor lønnsomhet på lang sikt. I det store og det hele kan økonomiske problemer få store ringvirkninger både privat og på jobb.

– Det kan være frustrerende for en leder å stadig måtte gi forskudd, eller løse pengeproblemer for ansatte. Ansatte som kreve mye oppfølging på grunn av private problemer, kan oppleve svekket tillit hos lederen, og gå glipp av muligheter for forfremmelse. For hvordan skal du klare å ta vare på bedriftens ressurser, dersom du ikke klarer å forvalte dine egne? 

Bør lederen hjelpe?

– Noen bedrifter velger å hjelpe de ansatte med personlige utfordringer som en del av kulturen, og lykkes godt med det. Det er viktig å bry seg om de ansattes ve og vel, for å kunne oppnå ønskede resultater. Men, den ansatte må selvsagt selv ha et ønske om å løse egne utfordringer. En kultur hvor ledelsen og kolleger bryr seg, vil kunne skape dyktige og lojale medarbeidere over tid. Det blir en vinn-vinn situasjon.

– Mange bedrifter kan være tjent med å kurse de ansatte i å ta bedre vare på egen økonomi, på lik linje som det fokuseres på tilrettelegging for god fysisk helse. Det å ha en ryddig og stabil økonomi kan være svært viktig for den helhetlige helsesituasjonen, livskvaliteten og jobbtilfredsheten, avslutter Quanvik.

Les også: Går privat økonomien på skinner? Med enkle tiltak kan du spare tid og få en automatisert økonomi der du slipper å tenke!

Henriette Quanviks fem steg til en ryddig og stabil økonomi

1 - Finn ditt hvorfor

Hvorfor er det viktig for deg å ha en sunn privatøkonomi? Hva er den egentlige hensikten? Det kan for eksempel være et ønske om å redusere stress og bekymringer, sørge for god helse, få råd til å realisere en drøm, bedre karrieremuligheter eller liknende. Det å ha et motiv er nemlig en svært viktig drivkraft for å holde orden på økonomien.

2 - Sett deg mål

For at drøm skal bli virkelig er det viktig å sette seg helt konkrete mål, både finansielt og hvordan du gjennom flere delmål og handling skal oppnå det du drømmer om. Et mål bør være SMART - Det vil si: spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt.

3 - Få oversikt over situasjonen slik den er i dag

En viktig øvelse for å få bedre oversikt over nåsituasjon, er å finne ut hva du har brukt penger på det siste året - og hvorfor. Hvor er pengelekkasjene og hvilke vaner og holdninger er det som må endres?

4 - Sett opp budsjett og spareplan

Finn ut nøyaktig hva som kommer inn hver måned, eller et gjennomsnitt av siste 6 måneder dersom du jobber på provisjon. Bestem deg deretter for hvordan du ønsker å fordele pengene på en smartest mulig måte ut i fra dine muligheter og livssituasjon - og husk å sette av penger til sparing!

5 - Jobb regelmessig med egne vaner for å sikre at du følger planen og budsjettet.

Det er vanene våre som i stor grad bestemmer over pengebruken og derfor er det viktig å jobbe med egne vaner og holdninger. Dersom en ønsker seg en ryddig og stabil økonomi med mer penger til overs, er det viktig å lese og lære om privatøkonomi og la seg inspirere til å ta gode valg hver dag.

Her er 6 typiske tegn på at privatøkonomien din er under press:

1) Du forholder deg passivt til det meste som handler om regninger. Når problemene tårner seg opp er det lett å stikke hodet i sanden og heller tenke på andre ting. Mange gjemmer problemene (regningene) i en skuff og fortsetter som før. Noen lager også en rangering av hvilke regninger som skal prioriteres og betales, eventuelt hvilke som ikke skal betales.

2) Du sparer ingenting. Mange opplever at de ikke har råd til å spare, spesielt om de har boliglån som det skal betales avdrag på. Her skal banken ha lagt inn at du skal klare en renteoppgang da du fikk lånet, så i teorien skal du klare å spare.

3) Du vet ikke hva du har brukt pengene på. Du mangler oversikt, og kontoen blir tom før det nærmer seg lønningsdag uten at du vet helt hvordan dette har gått til. Regningene ender etterhvert i en egen haug av andre regninger.

4) Du ser etter nye kredittløsninger for å hjelpe deg ut av de gamle. Du er fremdeles ikke økonomisk «svartelistet», og bruker «ditt gode navn og rykte» til å få innvilget nye forbrukslån/kredittkort til å betjene gamle forpliktelser, eller bruker kredittkortet til å finansiere hverdagen.

5) Du sliter med å betale avdrag. Selv om vi i Norge i dag opplever gode tider for privatøkonomien med lave renter er det er varsko om du ikke har anledning til å betale avdrag på lån.

6) Du kjenner at det gjør vondt i magen når du henter posten

Bank2 anbefaler at forbrukere som kommer i en utfordrende økonomisk situasjon velger en pro-aktiv taktikk. Regningene forsvinner ikke, de blir bare enda høyere og kreditorene mer aggressive. Det er viktig å åpne posten, og ta kontakt med dem man skylder penger. Det er alltid mulig å dele opp beløpene. Avbetaling kan være en fin måte å løse opp i økonomien på. Har man lån som ikke kan betjenes, er det viktig å snakke med banken.

Kilde: Bank2.no

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS           FOTO: BEATE WILLUMSEN OG ISTOCK.COM