Dette er et av poengene til forfatter og forretningskonsulent Flip Brown som har gitt ut boken Balanced Effectiveness at Work: How to Enjoy the Fruits of Your Labor Without Driving Yourself Nuts. Han mener at lange arbeidsøkter uten Facebook, SMS eller email ikke nødvendigivs er løsningen på bedre konsentrasjon og bedre produktivitet. Produktivitet henger nemlig nøye sammen med ens egen individuelle energisyklus. Dermed hjelper det lite å fjerne distraksjoner på jobben og fylle opp oppgaveplanleggeren med prioriterte gjøremål.

Individuell timeplan

Energisykluser kan være vanskelige å måle og kan være ganske individuelle. I følge den amerikanske forfatteren gjelder det å finne ut når på dagen vi arbeider best og føler oss mest opplagte til å arbeide. Med det utgangspunktet kan vi lage vår egen individuelle timeplan hvor vi legger inn de tyngste og vanskeligste arbeidsoppgavene på de tidspunktene vi arbeider best. Samtidig kan vi utnytte de periodene hvor vi er mindre opplagte til å ta pauser og bruke pausene til å gjøre noe som tilfører oss energi.

Det handler egentlig om å kjenne seg selv. Den som er i stand til å legge merke til hva som påvirker egne tanker og følelser og får energinivået til å stige eller synke har i følge ham en uvurderlig evne. Når man vet hva som påvirker og kjenner eget og andre reaksjonsmønstre har man også større valgmuligheter og vil lettere forstå situasjonen og dermed ha større mulighet til å velge hvordan en vil svare.

Vær realistisk og ærlig

Et av scenoriene forfatteren skildrer i boken sin er Sam, som alltid kommer tre til syv minutter for sent, som glemmer å spise og når han er på ferie bruker han flere timer hver dag på å svare på e-mailer og telefoner fra kontoret. Sam deltok på et tidshåndterings-seminar og kjøpte et program som skulle være til noe hjelp, men ingenting har egentlig endret seg.

 Problemet med Sam og mange andre med ham er at de ofte ikke er helt ærlige overfor seg selv når det gjelder hva de mener de kan få gjort i løpet av en dag og har en tendens til å overdrive sin egen produktivitet.  Dette skaper i følge ham bare mer stress og dermed også mindre produktivitet.

– Mange av oss skaper urealistiske forventninger om hvor mange oppgaver og prestasjoner vi kan greie på en enkelt arbeidsdag. Vi er stadig på leting etter måter å håndtere presset fra oppgavelistene, møtene, fristene og forpliktelsene. Stresset med å forsøke å holde tritt med dette rotet bidrar faktisk til å redusere vår produktivitet, skriver forfatteren.

Dermed understreker han betydningen av å være realistisk i forhold til hva man faktisk kan få gjort.  Selv har han funnet ut at hans egen mest produktive tid er mellom kl 8 og kl 12 på formiddagen og fra kl 19 til kl 20 på kvelden. Han reserverer de vanskeligste arbeidsoppgavene til nettopp denne tiden. På den tiden hvor energinivået er lavt, er det viktig å legge inn pauser og bruke pausene til noe som kvikker opp og skaper energi, som gå en tur eller koble av med noe hyggelig på en annen måte.

Skaper stress

Samtidig understreker han at jo mer tid vi bruker på å gå rundt og tenke på det vi skal gjøre fordi vi har for mye å gjøre, jo mindre kan vi faktisk få gjort. Mer realistiske forventninger fører til mindre stress, bedre balanse, mer fokus og bedre resultater.

Mange er i følge ham stadig leting etter det perfekte systemet som en dag på nærmest magisk skal få dem på sporet, hjelpe dem til å komme ajour med oppgavene og få tiden til å strekke til.

– Hvordan har det fungert så langt? Er du i stand til å akseptere at det er begrensninger på hva du kan få gjort og at det er opp til deg selv å sette disse grensene? Tar du realistiske pauser eller tror du at supermann eller superkvinne ikke trenger dem fordi de har superkraft? heter det blant annet i boken.

Påvirkes av energisykluser

Professor ved Institutt for nevromedisin ved NTNU, Are Holen, er enig i at vi utvilsomt har energisykluser som påvirker oss og gjør at vi får gjort mer på noen tider av døgnet enn andre.

– Vi påvirkes blant annet av daglyset, noen mer enn andre. Vi har også dager hvor vi er mer fylt av pågangsmot enn ellers.

Samtidig tror han ikke det er så lett å innrette en fast arbeidsrytme etter dette og viser til at forfatteren ser ut til å mene at slike svingninger i energinivå utgjør svært faste mønstre som vi lett kan oppdage en gang for alle og innrette oss etter.

– Slik er det neppe. Skal vi få arbeid unna, kan vi ikke i for stor grad kjenne etter om vi har den rette energien for jobben. Noen hensyn kan vi allikevel ta – med fordel. 

professor.jpg

En forvrengt virkelighet

Han mener likevel det er svært viktig å sette seg realistiske arbeidsmål, blant annet for å opprettholde motivasjon og energinivå i arbeid og fritid. Perfeksjonisten blir sjelden fornøyd med eget eller andre arbeid. Slikt skaper lett misstemning hos en selv og de rundt en.

– Litt digital detox fra tid til annen, tror jeg er svært gunstig – både for barn, unge og voksne.

Han viser til at den digitale revolusjon har visket ut noen av grensene mellom arbeid og fritid, mellom natur og digital virkelighet. Dette tror han kan bidra til unødig stress og etterlate noen tomrom i våre liv.

– Digitale midler kan redusere vår faktiske sosiale omgang, forvrenge vårt bilde av hvem vi selv og andre faktisk er, dessuten endre våre ideer om hva som er mulig, naturlig og ekte. Den digitale verden lover mye og kan nok by på langt mer spenning og underholdning enn naturen. Det fører ofte til at vi foretrekker å engasjere oss i det digitale, men det er naturen som er virkeligheten, det ekte og autentiske.

Noen konkrete tips

●Teknologi er vår beste venn, men den skaper også mye stress. Bruk samme standard for e-mailen din som du bruker for papir og vurder om dette er noe du trenger å ta vare på. I 98 prosent av tilfellene trenger du den ikke og du kan slette den. Sett samtidig Papirkurven til å slette alt som er 30 dager eller eldre.

●Pass på at du med jevne mellomrom tar deg minst 48 timer og helst en uke “digital detox” hvor du kobler fra alle smarttelefoner, PC’er og andre elektroniske dingser og vender tilbake til en mer naturlig rytme, den alt liv er basert på. Du vil bli overrasket over hvor bra verden fungerer uten deg.

●Når du må velge mellom å gjøre noe som skaper positive følelser, f.eks å spille ball med barna dine eller å sitte krumbøyd over PCen for å finne ut et eller annet, se deg selv en time fram i tid og finn ut hva som vil gi deg mest energipåfyll og hjelpe deg til å føle deg mer motivert.

TEKST: Steinar Sund