1. Forstå psykologien bak motivering. Ytre motivasjon inkluderer lønn, fordeler og forfremmelser. Indre motivasjon handler om tilfredsstillelsen en person får av å fullføre en bestemt oppgave, og er den beste måten å motivere teamet ditt på.

2. Kjenn og del din visjon. Hva inspirerer deg? Hva får deg på jobb hver dag? Hva er ditt store mål for virksomheten? Finn ditt eget formål først, og del det med teamet ditt. Men husk at du ikke bare må dele det, du må også leve etter det hver dag. Vær den personen du ønsker å se i dine medarbeidere, som for eksempel å jobbe hardt, være dedikert og lojal.

3. Oppdag din lederstil. Hva er dine styrker og svakheter? Når du kjenner din naturlige lederstil, kan du utvikle ferdighetene dine og inspirere et team under alle omstendigheter.

4. Mestre kommunikasjon. De beste lederne utmerker seg ved å lese nonverbale signaler og bruke kommunikasjonsteknikker for å sikre at de blir forstått, i tillegg til å forstå andre.

5. Bli en bedre lytter. Å motivere et team handler ikke nødvendigvis om å snakke – det handler også mye om å lytte. Still spørsmål og lytt til svarene slik at teammedlemmene virkelig føler seg hørt.

6. Bygg en god relasjon. Vær åpen og autentisk, finn felles grunnlag og etabler gjensidig respekt. Å skape de dypere forbindelsene er avgjørende for teammotivasjon.

7. Vær ærlig. Når du er åpen med teamet ditt, vil du bygge tillit og oppnå respekt på arbeidsplassen. Og når teamet ditt respekterer deg, vil de være mye mer åpne for forslagene dine.

8. Oppdag deres «hvorfor». Finn ut hva som får medarbeiderne til å komme på jobb hver dag. Føler de mening med arbeidet de gjør? Trives de med å være kreative eller ha mye frihet og mestring? Tilpass arbeidsplassen så godt det går slik at hver enkelt får jobbe med det de liker aller best.

9. Anerkjenn resultater. Alle ønsker å bli anerkjent. Når du ser et teammedlem gå utover arbeidsoppgavene de er satt til å gjøre, fortell dem at du setter pris på det. Da er det stor sannsynlighet for at de vil fortsette med det.

10. Sett mål. Gi de ansatte klare oppgaver og mål, slik at de vet hva som forventes og hvor veien går videre. Det gir motivasjon å føle at man har kontroll og vet hva man er med på.

11. Bruk prestasjonsvurderinger. Tilbakemeldinger om prestasjoner hjelper deg med å lage mål for hver ansatt, samt lar dem vite hvor de står.

12. Sørg for samarbeid. Når ansatte jobber som et team i stedet for separate individer, er alle mer produktive. Team holder hverandre ansvarlige, men hjelper også til når noe er utfordrende. Følelsen av samarbeid øker teamets motivasjon.

13. Oppfordre til personlig vekst. Personer med en veksttankegang oppnår mål fordi de liker å lære nye ting. Send artikler og bøker til teamet ditt om nye ferdigheter de kan mestre. Personlig vekst fører til faglig vekst.

14. Prioriter ansattes velvære. Dagens ansatte trenger å vite at bedriftene deres virkelig bryr seg om dem. Spør om familien og helsen deres og gi dem muligheten til å ta seg fri uten å føle seg stresset. Når de føler seg sett, hørt og forstått, vil de kunne bidra mer til virksomheten din.

15. Tilpass deg endringer. Hybridarbeid lar ansatte ha fleksible timeplaner, noe mange nå ser på som både en fordel og en nødvendighet.

16. Belønn kreativitet. Skap en kultur som oppmuntrer ansatte til å ta risiko, tenke kreativt og alltid strekke seg etter det beste. Ha idédugnad og lær av feil i stedet for å straffe dem.

17. Sørg for endringer. Kjedsomhet er den store motivasjonsdreperen for teamet, særlig de beste, som ofte har et større behov for å lære noe nytt. Hjelp dem ut av sporet; gi dem et nytt, stort prosjekt som kan lede til mer engasjement.

18. Stol på teamet ditt. En av de beste måtene å inspirere teamet ditt på, kan være å ta et steg tilbake. Lær deg å lede teamet ditt på en mer tillitsfull måte. Gi dem ansvar og stol på at de gjør det de skal.

19. Be om hjelp. Ingen bedriftseier vet alt, og det er en prosess å lære hvordan du kan inspirere teamet ditt. I næringslivet er det alltid verdifullt å ha et sted å gå for å få råd, som for eksempel gjennom en mentor, som kan hjelpe deg med å motivere og styrke teamet ditt.

Les også: Teamledelse fra A-Å

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.comKilde: tonyrobbins.com