smaltalk_450x299.jpg

KOMMENTAR: Audun Farbrot om kommunikasjon

Noe du vil ta opp med sjefen? Noe du vil at andre skal gjøre for deg? En vanskelig samtale? I selskap uten å kjenne noen? Skal du klage på noe(n)? Hva sier du? Hvordan sier du det?

1. Det er en fordel å ha noe nytt eller nyttig å si om et tema folk allerede er interessert i.

2. Fremhev de sider ved en sak som handler om det folk er opptatt av. Samme budskap kan presenteres på ulike måter, og med ulike effekter.

3. Forsøk å utfordre gjeldende kunnskap/oppfatning/myter om temaer folk er opptatt av.

4. Presenter ditt budskap gjennom historier folk kjenner seg igjen i.

5. Fortell historier om suksess og om fiaskoer. Vi lar oss bevege av å høre om folk som lykkes eller mislykkes med å gjennomføre store bragder og oppdagelser. 

6. Spill gjerne på konflikter. Vi liker å høre om konflikter og uenighet.

7. Vær personlig. Bruk gjerne du når du snakker til folk. Skal du fremstå som interessant, må du vite hvem du snakker til.

8. Det er lov å leke seg med ord. Det er ikke det samme hvordan du sier det. Språk er et verktøy du kan bruke til å skille deg ut fra alle de andre som konkurrerer om folks begrensede oppmerksomhet.

9. det enkle er ofte det beste. Klarer du å snakke enkelt og klart om komplekse sammenhenger, skiller du deg ut som en som er interessant å høre på og snakke med.

10. Lær av å gjøre. De færreste vil klare å være interessant for andre hele tiden. Noen ganger vil du kjede folk nærmest i hjel selv om du hadde til hensikt å engasjere. Hva kan du lære av det?

Kommunikasjon er ikke alltid like enkelt. Den du snakker med, bestemmer om du lykkes.

Heldigvis går det an å trene på det - hver eneste dag!

LES OGSÅ: Presterer ikke bedre av å jobbe i ferien

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef ved Handelshøyskolen BI.  BI Business Review er Handelshøyskolen BIs digitale kanal for faglig formidling (forskningskommunikasjon)