I denne nye undersøkelsen fra SD Worx, er over 1000 norske arbeidstakere spurt om de driver med timeregistrering. Her svarer omtrent halvparten av de spurte at de legger timer inn i et system på jobben. Nærmere 40 prosent oppgir at dette hjelper dem med å opprettholde en bedre balanse mellom jobb og fritid.    

Les også: Med effektiv tidsstyring kan du slutte å kaste bort tiden din

Men: Hele 50 prosent av arbeidstakerne oppgir at timeregistrering forårsaker stress og omtrent like mange forteller at denne metoden oppfattes som utøvelse av kontroll og mistro fra arbeidsgivers side.    

– Når timeregistrering er såpass vanlig, er det overraskende å se at mange oppfatter det som en kilde til stress og mistillit. Her er god kommunikasjon fra arbeidsgivers side viktig for å skape et godt arbeidsmiljø, sier Paul Robbins, People Manager i SD Worx.   

Les også: Finn ut «hvorfor» – reduser stress på arbeidsplassen

I motsetning til å gi arbeidstaker en følelse av kontroll over egen arbeidshverdag, sitter mange igjen med en følelse av det motsatte.   

– En følelse av mistro er ikke grunnlag for et godt arbeidsforhold, men det finnes mange grep en arbeidsgiver kan ta for å forhindre at dette blir opplevelsen blant arbeidstakerne. Å vise tillit til arbeidstakeren er ofte nøkkelen til at slike oppfatninger ikke skal få grobunn.

I den samme undersøkelsen kommer det frem at overtid er vanlig blant norske arbeidstakere. Hele én av tre jobber jevnlig overtid. Overtidsbruken i Norge ligger omtrent gjennomsnittlig sammenlignet med Finland (31%), Danmark (35%) og Sverige (33%).   

Les også: Skap trygghet og tillit – få det beste ut av alle medarbeiderne dine

Høy arbeidsmengde (41%), uforutsette hendelser (44%), manglende personale (38%), tidsfrister (30%) og bedre service (29%) oppgis alle som vanlige grunner.   

– Det som kanskje er mest symptomatisk for dyrtiden vi lever i – med inflasjon, høye matvarepriser og renter – er at 32 % av de som jevnlig jobber overtid, gjør det for å forbedre sin inntekt.

– Det er åpenbart at mange arbeidstakere bruker overtid som en metode for å spe på inntekten og hente inn de ekstra kronene som får budsjettet til å gå rundt.  

40 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir at de ikke jobber overtid på jevnlig basis.   

Les også: Skap god balanse mellom jobb og fritid!

Kilde: Pressemelding  Foto: Istock.com