Ifølge den siste Jobvite’s Employ Quarterly Insights Report er det å måtte tåle flere intervjurunder den mest mislikte delen av ansettelsesprosessen for 62 prosent av kandidatene. Men ansettelsesprosessen trenger ikke nødvendigvis å bli en slagmark. Bedrifter kan tiltrekke seg topptalenter ved å ta i bruk en mer menneskesentrert tilnærming til ansettelser.

En av de beste fremgangsmåtene for å forbedre rekrutteringsarbeidet og unngå å miste gode kandidater, handler om å utforme en søknadsprosess som er enkel å forstå, lett å fylle ut og ber om akkurat den informasjonen som trengs for innledende screening.

Slik kan du forbedre ansettelsesprosessen:

  • Ha realistiske jobbkrav. Fokuser på hva som faktisk er nødvendig for jobben, i stedet for en lang ønskeliste.
  • Effektiviser prosessen. Noen få strukturerte, atferdsmessige intervjuer med nøkkelpersoner er det mest virkningsfulle.
  • Hold testoppgavene/spørsmålene korte. Hvis kandidater kan fullføre spørreskjemaene på maks en time, vil det gjøre evalueringen raskere og enklere.
  • Spesifikke stillingsannonser. Vær spesifikk og sørg for at stillingsbeskrivelsen er klar og spennende. Unngå en vag stillingsbeskrivelse med masse unødige buzzwords.
  • Dropp ghosting. Bedrifter som ikke gir tilbakemelding til kandidater, risikerer å skade selskapets merkevare.
  • Følg opp. Det å følge opp kandidater som har trukket seg fra intervjuprosessen, kan hjelpe deg med å diagnostisere problemer med ansettelsesprosessen.

Les også: Rekrutteringsveileder - for deg som ansetter

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Inc.com