Mens suksess betyr at det stort sett ble som dere hadde tenkt, kan det også være vanskelig å se hva som førte dere dit. Det ligger et stort potensial i fiaskoer, og det er viktig at også negative erfaringer kommer frem, slik at man får mulighet til å lære av dem. Hvis vi derimot gjør vårt beste og det fortsatt ikke blir bra, er det en indikasjon på at vi har gått glipp av noe – noe som kan analyseres og læres i større grad.

  • Avdramatiser feil. I mange organisasjoner er feil forbundet med skam, men hvis du kun fokuserer på suksess, kan det føre til stagnasjon. Hvis feil skal fungere som en nøkkel til læring, er det viktig å skape formelle arenaer der de negative opplevelsene avdramatiseres. Da er det avgjørende at de ansatte føler seg trygge nok til å tørre å snakke om dem. Gjør det lettere for ansatte å dele erfaringer, spesielt de negative, og gjør kommunikasjon til en naturlig del av arbeidet.

Les også: Hva er psykologisk trygghet og hvordan lykkes med det? - ledernytt.no

  • Lederen må ta ansvar. Det er viktig at de med størst status tar ledelsen og selv våger å erkjenne og fortelle om egne feil. Ha fokus på å øke den psykologiske tryggheten og redusere de dårlige opplevelsene blant ansatte lenger ned i hierarkiet. De er ofte mer opptatt av å bli oppfattet som inkompetente dersom de rapporterer om avvik og feil. Men det er nettopp koblingen til læring som er viktig å markere: at feil ikke nødvendigvis trenger å være noe dårlig, men heller en verdifull erfaringskilde som betyr muligheter fremover.
  • Fokus på læring. Det handler ikke om å bare fokusere på det negative, men om å ramme inn diskusjonene som læringsmuligheter, hvor feil er like viktig å snakke om og trekke konklusjoner fra, som de mer positive erfaringene. Det er noe annet enn å grave i negativitet – hovedhensikten er å komme sterkere tilbake for fremtiden.

Les også: Tren opp hjernen i fremtidens ferdigheter - ledernytt.no

  • Oppmuntre de ansatte. Å bygge en lærings- og innovasjonskultur er et strategisk, langsiktig arbeid, noe som kan kreve konstant oppmuntring for å oppnå ønsket resultat og deling av alle slags erfaringer. Men til syvende og sist vil det være verdt alt arbeidet: Hvis ansatte oppfatter intensjonen som autentisk og ikke skammer seg over at de åpner seg, øker sannsynligheten for at de og organisasjonen vil ha det bra.

Les også: Derfor er det ingen innovasjon blant dine ansatte - ledernytt.no

 

Visste du at Alexander Fleming oppdaget penicillinet ved en ren tilfeldighet? Han hadde nemlig glemt en bolle med bakterier på pulten sin. Da han endelig fant igjen bollen etter noen uker, så han at muggsopp hadde drept bakterier. Hvis han ikke hadde glemt bollen, ville det kanskje aldri vært noe penicillin. Man skal virkelig ikke kimse av feil!

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com Kilde: chef.se