Arbeidstakere tar en beslutning hver eneste dag: Er de kun villige til å gjøre det arbeidet som er nødvendig for å beholde jobben? Eller er de villige til å legge mer innsats i arbeidet utover det som forventes? Mange av dem som velger det første, kalles for «quiet quitters». De ser ikke på jobben sin som et sentralt fokus i livet deres.

Lederen er avgjørende

Forskning viser at «quiet quitting» vanligvis handler mindre om en arbeidstakers vilje til å jobbe hardere, men mer om leders evne til å bygge et tillitsfullt forhold til sine medarbeidere.

De minst effektive lederne har tre til fire ganger så mange arbeidstakere i kategorien «quiet quitters» sammenlignet med de mest effektive lederne, og bare 20 prosent er villige til å yte ekstra. Hos de som var gode på å balansere resultater med relasjoner, rapporterte 62 prosent at de var villige til å yte ekstra, mens bare tre prosent var «quiet quitters».

Les også: Gi medarbeiderne dine tillit til å lede seg selv - ledernytt.no

Hvis du leder en

Mange mennesker har på et tidspunkt i karrieren jobbet for en leder som har fått dem til å bli en «quiet quitter», som følge av at de har følt seg undervurdert og lite verdsatt.

Hvis du har ansatte som du tror er «quiet quitters», still deg selv dette spørsmålet: Er det et problem med medarbeiderne, eller er det et problem med meg og mine lederevner? Hvis du er trygg på dine lederevner og bare én av dine ansatte er umotivert, er det kanskje ikke din feil. Det vil uansett alltid være noen som blir «quiet quitters».

Tillit er nøkkelen

Ved å bygge en tillitsfull relasjon med alle dine medarbeidere, blir sjansen for at de blir «quiet quitters», mye mindre. Forskning knytter tillit til tre atferder:

  • Ha positive forhold til alle medarbeiderne dine. Dette betyr at du ser frem til å møte dem og liker å snakke med dem. Noen medarbeidere gjør det enkelt å opprettholde et positivt forhold, mens andre kan være mer utfordrende. Dette er ofte et resultat av forskjeller, som alder, kjønn eller etnisitet. Forsøk å finne et felles grunnlag med disse medarbeiderne for å bygge gjensidig tillit.
  • Vær konsekvent. Ledere må holde det de lover. De fleste ledere tror ofte de er mer konsekvente enn andre oppfatter dem.
  • Ha nok ekspertise. Kan du jobben din godt? Er du utdatert på noen aspekter av arbeidet ditt? Stoler andre på dine meninger og råd? Kunnskapsrike ledere kan bringe klarhet og en vei fremover for å bygge tillit.

Les også: Vær en autentisk leder – skap større trygghet og tillit - ledernytt.no 

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org