Vi er på full fart inn i den fjerde industrielle revolusjon. Kontroll- og rutineoppgaver automatiseres av digitale løsninger og mange tradisjonelle arbeidsoppgaver fases ut. Datamaskiner utfører disse oppgavene både raskere og riktigere enn det menneskehjernen makter, og da er lite hensiktsmessig å konkurrere mot maskinene på disse områdene. Vi står igjen med vår menneskelige evne til å forstå, lese og påvirke andre mennesker som vårt konkurransefortrinn ovenfor maskiner. Her er vi (foreløpig) overlegne det maskiner får til. Det er derfor disse ferdighetene bør dyrkes i tiden fremover hos både ledere og medarbeidere.

Ledere kan bruke sin forståelse av følelser til å motivere ansatte, øke endringsvilje og innovasjonsevne, samt redusere stress – noe som er forretningsmessige fortrinn i den fjerde industrielle revolusjon.

For mange vil dette kreve systematisk trening av nye emosjonsferdigheter. Det som har blitt kalt «softskills» – å forstå egne og andres følelser – er i ferd med å bli noe av det viktigste vi kan lære oss. Ledere som setter følelser på agendaen og bruker tid på å utvikle seg selv på disse ferdighetene – emosjonsfokuserte ledere – vil være i stand til å møte utfordringene som vi nå står ovenfor.

Forskere forstår stadig mer av følelsenes betydning i menneskelivet. Flere peker på at følelsene er selve grunnsteinen i personligheten vår og at «hvem vi er» styres av hvordan vi håndterer våre følelser. Tidligere har vi sett på følelser som noe som skal kontrolleres, undertrykkes eller skjules. Det er mye som tyder på at følelser har en helt sentral rolle i det å være et menneske, og at de i stor grad styrer hvilke valg og handlinger vi gjør. Ledere kan bruke sin forståelse av følelser til å motivere ansatte, øke endringsvilje og innovasjonsevne, samt redusere stress – noe som er forretningsmessige fortrinn i den fjerde industrielle revolusjon. Skal man lykkes i å bygge organisasjoner som blomstrer i fremtiden er forståelse, kunnskap og ferdigheter omkring følelser avgjørende. Heldigvis kan dette læres.

Å «trene» på følelser innebærer mer enn å bare forstå hva de er. Det innebærer såkalt ferdighetstrening – som når man skal lære å sykle. Vi kan ikke lese oss til å håndtere egne eller andres følelser, på samme måte som vi ikke kan lese oss til å sykle. Vi må trene på det. Riktignok er kunnskap om følelser viktig for å bli skikkelig god på det, men enda viktigere er ferdighetstreningen.

Noen tips for å komme i gang med emosjonstrening:

  1. Kartlegg hva som er dine utfordringsområder. Hvor er det du som leder svikter med følelsesferdigheter? Har du vansker med å legge merke til egne eller andres følelser? Vet du hvordan du bør uttrykke følelser for å være mest mulig tydelig og skape sunne og trygge arbeidsmiljø? I mange tilfeller vil det være nyttig å få innspill fra profesjonelle på dette.
  2. Bruk tid på å lære om følelser. Alle følelser har sitt unike særpreg og kunnskap om dette hjelper deg å forstå andre bedre. Dette kan være kjennetegn som ansiktsuttrykk, kroppsholdning, stemmeleie eller talehastighet.
  3. Undersøk din egen frykt for følelser. De fleste av oss har visse følelser som vi misliker, noe som kan føre til at vi unngår dem. Vi prøver gjerne å fornekte eller stenge dem bort. Dette fungerer godt som en korttidsløsning, men er en dårlig langtidsløsning. I mange tilfeller vil dette kunne forhindre fremgang på mål som er viktige for organisasjonen.
  4. Vær oppmerksom på når følelsene dine forleder deg. I mange tilfeller kan følelsene lure deg til å gjøre handlinger som ikke er i tråd med langsiktige planer og mål. Der hvor du gjerne tidligere har latt følelsene forlede deg til å gjøre dårlige valg kan du «trosse» følelsene og gjøre verdibaserte valg, som er i tråd med bedriftens visjon og langsiktige mål.
  5. Tren på å uttrykke egne følelser på en ærlig og behersket måte. Dette er sunnest både for din egen del og for ansattes stressnivå. Alle har følelser og alle har godt av å uttrykke dem på sunne måter. Uhensiktsmessige uttrykksmåter skaper utrygghet hos ansatte og kan være en kilde til stress i deg selv.

Å arbeide med egne ferdigheter omkring følelser er utfordrende og krever ærlighet med seg selv. Gevinsten vil likevel komme bedriften og deg personlig til gode. Ledere som er emosjonsfokuserte på seg selv og sine medarbeidere klarer å skape mer trygghet på arbeidsplassen. Trygghet hos de ansatte er avgjørende for innovasjon og endringsvilje. Kreativitet og nytenkning blomstrer når ansatte føler seg trygge, og kveles når de føler seg utrygge.

Tekst: Lars Hæhre, psykolog i Følelsessenteret. Gjør verden litt mer følelsesbevisst, bygger innovative team og trener organisasjoner i emosjonsferdigheter.

LarsHaehre.jpg